KWA 09 02 2022

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 09.02.2022 r. podjęło następujące uchwały:

Nr 1/o/02/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. Barbary Wojtowicz na stanowisku adiunkta  w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu  na czas określony  od 01.03.2022  do 30.09.2022 r w Katedrze Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych

Nr 2/o/02/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. Władysława Kramarza na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony od 01.03.2022 r w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Budowlanego

Nr 1/b/02/2022 w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji  ds. Dydaktyki

data publikacji: 10-03-2022    edycja: 10-03-2022