KWA 16 03 2022

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 16.03.2022 r. podjęło następujące uchwały:

nr 1/o/03/2022 w sprawie zmiany zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. Wojciecha Świątka ze stanowiska asystenta  w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu  na czas nieokreślony  od 01.04.2022  w Katedrze Urbanistyki, Architektury i Struktur Miejskich A-9  WA PK

nr 2/o/03/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. arch. Klaudii Oleksy na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze ½ etatu na czas określony  od 01.04.2022 r. do 31.03.2024 r. w Katedrze Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług A-2 WA PK

nr 1/d/03/2022 w sprawie  Programów studiów prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akad. 2022/23 -studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

nr 2 /d/03/2022 w sprawie Programów studiów prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akad. 2022/23 – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

 

data publikacji: 22-03-2022    edycja: 22-03-2022