ARD

Realizujemy projekt polegający na stworzeniu elektronicznej bazy danych terminologii fachowej, która zostanie udostępniona w Internecie jako słownik wielojęzyczny. Znajdą się w nim terminy z różnych dyscyplin nauki powiązanych z teorią i praktyką ochrony dóbr kultury (technika, technologia, architektura, biologia, chemia, petrografia, historia sztuki, sztuka) w pięciu językach (polski, angielski, niemiecki, włoski i francuski). Słownik zostanie opublikowany przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Projekt jest realizowany na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Strona projektu http://www.artrestorationdictionary.pk.edu.pl

data publikacji: 25-02-2015    edycja: 25-02-2015