Ogłoszenia

Projekt logo

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w niezwykle fascynujących warsztatach, z niezwykle fascynującym i inspirującym architektem, Chrisem Dorayem z Vancouver.

Warsztaty pn. FICTION + ENTERTAINMENT odbędą się w dniach 10-15 marca 2018 r. na Wydziale Architektury PK.

Formularz rejestracyjny: link.

Plakat w załączniku.

Informacje na temat wydarzenia będą na bieżąco publikowane na profilu FB: link. Zachęcamy do śledzenia nas.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Harmonogram 3dsmax

Harmonogram Revit

Harmonogram Photoshop


Szanowni Państwo

W dniach 3-4.03.2018 planujemy przeprowadzić szkolenie dla studentów II stopnia III semestru z Design Thinking w ramach realizacji projektu „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” POWR.03.01.00-00-K258/15,

Design thinking to metoda twórczego rozwiązywania problemów,jej celem jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań poprzez wykorzystywanie specyficznych metod pracy, pobudzających kreatywność. Wszystkie działania przekładane są później na schemat biznesowy.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłaszanie się na adres
lp.ud1659919923e.kp@1659919923cuker1659919923m1659919923 do 26.02.2018 roku.

 


START – UP – Jak zacząć, znaleźć pieniądze i odnieść sukces w biznesie

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:
19.02.2018 r. godz. 15.30, s.6 ul. Warszawska 24
22.02.2018 r. godz. 15.30, s.6 ul. Warszawska 24

1.    Start Up – innowacyjne podejście do działalności gospodarczej
2.    Źródła finansowania.
3.    Inspiracje – CASE study tych, którym już się udało
4.    Opracowanie oryginalnej koncepcji biznesowej

Czas trwania szkolenia                 2 x 4h

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem programów Open Source, TEDex, Coursera. Uczestnicy, za poznaniu się z podstawowymi zasadami tworzenia i finansowania start-upów,  będą mieli okazję do opracowania i poddania ocenie własnej koncepcji biznesowej. Szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie studentów WA do skutecznego zakładania własnej działalności gospodarczej i wykorzystywania dostępnych źródeł finansowania.
Szkolenie poprowadzi trener mający doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, prowadzeniu interaktywnych szkoleń oraz wykorzystujący innowacyjne metody dydaktyczne. Warto przyjść i dowiedzieć się jak odnieść sukces!

 


Szanowni Państwo,

Proponujemy Państwu atrakcyjne szkolenie w ramach projektu POWER – START UP!!!
Już za chwilę ukończą Państwo studia – szkolenie to na pewno pomoże w starcie zawodowym!
Zapraszamy!
Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o przesłanie zgłoszenia e-mailowego  do dn. 06.02.2018 r.

Poniżej główne cele szkolenia!

START UP – Jak zacząć, znaleźć pieniądze i odnieść sukces w biznesie

1.    Start Up – innowacyjne podejście do działalności gospodarczej
2.    Źródła finansowania.
3.    Inspiracje – CASE study tych, którym już się udało
4.    Opracowanie oryginalnej koncepcji biznesowej

Czas trwania szkolenia   2 x 4h

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem programów Open Source, TEDex, Coursera. Uczestnicy, za poznaniu się z podstawowymi zasadami tworzenia i finansowania start-upów,  będą mieli okazję do opracowania i poddania ocenie własnej koncepcji biznesowej. Szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie studentów WA do skutecznego zakładania własnej działalności gospodarczej i wykorzystywania dostępnych źródeł finansowania.
Szkolenie poprowadzi trener mający doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, prowadzeniu interaktywnych szkoleń oraz wykorzystujący innowacyjne metody dydaktyczne. Warto przyjść i dowiedzieć się jak odnieść sukces!

Proponowane terminy: 19 i 22 luty 2018, po godzinie 15

 


 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z obietnicą w ramach projektu POWER organizujemy szkolenia:

Revit – certyfikat Autodesk Revit

3ds MAX – certyfikat Autodesk Revit

Photoshop – należy mieć na szkoleniu swój komputer – szkolenie prowadzone przez firmę zewnętrzną na WA PK – certyfikat ECDL Profile Certyficate Module Image Editing

Szkolenia odbędą się w lutym 2018 (taki jest plan)

Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie zgłoszenia na wybrane 1 szkolenie.

Bardzo proszę zgłoszenia przesyłać do dn. 8 stycznia 2018 r. do godz. 10.00

 


 

Warsztaty terenowe w otoczeniu społeczno-gospodarczym w ZAKOPANEM – 5-10 marzec 2018 r. w ramach projektu „Zaprojektowany na sukces – kompetencje zamawiane dla Architektów” – POWER

 

Harmonogram zajęć

(ostatnie warsztaty w ramach projektu POWER)

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach w Zakopanem – możesz dołączyć do grupy projektującej muzeum/galerię sztuki współczesnej przy Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. Wiąże się to z uczestnictwem w organizowanych tam 5-cio dniowych warsztatach projektowych. Efektem warsztatów (na koniec pobytu) będzie prezentacja posterów ze szkicowym projektem urb.-arch. rozwiązania na wybranej jednej z trzech lokalizacji proponowanych przez Muzeum.

W ramach warsztatów przewidziano wprowadzające wykłady nt. architektury o funkcji usługowej dla kultury (wystawienniczej , muzealnej, współczesnej praktyki głównie w kulturze zachodniej), oraz wykłady osób związanych z Muzeum, wprowadzające w problematykę lokalną i oczekiwania  projektowe, wizyta na działkach proponowanych dla projektowania, organizacja  pracy projektowej na miejscu. Uczestnictwo w warsztatach zapewnia dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, miejsce do pracy, dostęp do internetu.

Pytania odnośnie strony merytorycznej warsztatów proszę kierować  do opiekuna tel. 604068101 lub moc.l1659919923iamg@1659919923atazr1659919923oglam1659919923.aizi1659919923m1659919923 – Organizator i opiekun grupy – dr hab.inż.arch. Małgorzata Mizia

 

Uwaga! Zainteresowani udziałem w warsztatach studenci proszeni są o przesłanie zgłoszenia do dn. 02.01.2018 mailem zwrotnym.

 


Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na kolejne działanie w ramach projektu: Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów.

Warsztaty terenowe w otoczeniu społeczno –  gospodarczym w Oświęcimiu odbędą się w dniach 4-9 grudnia 2017 r.

Zapewniamy bezpłatnie transport, nocleg (Hotel Olimpijski) i wyżywienie, oraz atrakcyjny program warsztatów.

Zapewniamy również usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach!!!!

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o przesłanie e-maila zwrotnego z deklaracją uczestnictwa do dn. 14.11.2017 r. do godz. 10.00

 

Będą to ostatnie warsztaty z BIM!!!!!!!

 

warsztaty terenowe 04-09 grudnia 2017 program

 

Temat: Projektowanie parametryczne na przykładzie wybranych lokalizacji w Oświęcimiu

Planowane działania:

 • Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Oświęcim
 • Wizja lokalna w wybranych lokalizacjach projektowych, objazd po najciekawszych obiektach w Oświęcimiu i okolicy
 • zajęcia warsztatowe (40 godz.)

– Prezentacja: najnowsze trendy w projektowaniu parametrycznym

– Podstawy pracy z programem Rhino

– Podstawy pracy z dodatkiem Grasshopper

– Wprowadzenie do pracy z wybranymi lokalizacjami

– Praca nad projektem oraz konsultacje rozwiązań projektowych

– Prezentacja: Przykłady wizualizacji i animacji architektonicznych

– Praca nad prezentacją projektu

– Konsultacje rozwiązań projektowych i prezentacji projektu

– Korygowanie i finalizowanie projektów oraz prezentacji

 • Prezentacja projektów przed przedstawicielami Urzędu Miasta Oświęcim oraz konsultacje

 


Szanowni Państwo,

 

W ramach projektu pt: „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” proponujemy Państwu udział w szkoleniu:

„Początki pracy w zawodzie architekta”.

Zajęcia planowane są na:

Szkolenie „Początki pracy w zawodzie architekta”

 

29.11.2017 r., godz. 17.00, sala 5, WA ul. Warszawska 24

13.12.2017 r., godz. 17.00, sala 5, WA ul. Warszawska 24

18.12.2017 r., godz. 17.30, sala W2, WA, ul. Podchorążych 1

20.12.2017 r., godz. 17.00, sala 5, WA ul. Warszawska 24

 

Studentów chętnych do udziału w szkoleniu proszę o przesłanie informacji e-mailem do dn. 22.11.2017 r.  lp.ud1659919923e.kp@1659919923zciwo1659919923hcats1659919923o.ate1659919923ibzle1659919923

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

 

Szkolenie będzie obejmowało m.in.

1. Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy z zakresu podstaw rynku pracy:  pierwszych kroków, jakie należy podjąć w kierunku założenia własnej firmy oraz podstaw z początkowym okresem jej funkcjonowania.
2. Dostarczenie wiedzy na temat wybranych kompetencji miękkich wykorzystywanych  w zawodzie (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, zarządzanie zespołem, wstęp negocjacji i rozmów perswazyjnych w biznesie).
3. Analiza informacji z zakresu zapotrzebowań rynku oraz zachowań odbiorców projektów architektonicznych (psychologiczne podstawy oceny projektów  oraz podłoże percepcji przestrzennej)

 

 1. Efekty szkolenia/pozyskane kompetencje

 

1. Uczestnik kursu potrafi wskazać priorytety niezbędne przy okazji zakładania własnej działalności gospodarczej – pracowni architektonicznej / pracowni projektowej.
2. Uczestnik kursu orientuje się w zakresie podstaw tzw. kompetencji miękkich: zna techniczne podstawy prowadzenia negocjacji i rozmów perswazyjnych    w biznesie, potrafi wskazać efektywne metody rozwiązywania konfliktów w zespole, wskazać cechy osobowości istotne w pełnionym stanowisku pracy. Potrafi przygotować profesjonalną prezentację multimedialną, zna zasady tworzenia wystąpień publicznych. Myśli innowacyjnie.
3. Uczestnik kursu potrafi określić charakterystykę rynku w zakresie aktualnych zapotrzebowań klientów biur architektonicznych oraz wskazać psychologiczne determinanty percepcji przestrzennej.

 

 1. Treści programowe

 

Lp. Treści kształcenia Forma zajęć Liczba godzin
1. Człowiek w centrum wpływu społecznego, analiza obszarów osobowości w oparciu        o teorię H. J. Eysencka, wybrane obszary psychologii społecznej. Wykład, warsztaty 5
2. Analiza i praktyka w obszarze kompetencji miękkich: wstęp do negocjacji i rozmów perswazyjnych, przygotowanie wystąpienia publicznego, style i metody radzenia sobie    z konfliktem. Wykład, warsztaty 5
3. „Moja firma”: analiza warunków założenia oraz funkcjonowania własnej pracowni architektonicznej; analiza podstaw zachowań oraz podejmowanych wyborów wśród odbiorców działalności pracowni architektonicznych w Polsce. Warsztaty, dyskusja 6

Szanowni Państwo,

 

W ramach projektu pt: „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” proponujemy Państwu udział w wizytach studyjnych w podmiotach gospodarczych działających na terenie Nowego Sącza (II edycja) i okolic (planowane jest m.in. szkolenie w firmie Norlys dotyczące problematyki światła w architekturze oraz wizyta w biurze architektonicznym).

Wizyty odbędą się w dniach 30 listopad – 1 grudnia 2017 r.

Studenci, którzy wezmą udział w wizytach będą zwolnieni przez Dziekana WA z zajęć na Uczelni.

 

Uczelnia zapewnia bezpłatny transport, nocleg i wyżywienie podczas wizyt.

 

Studenci zainteresowani wzięciem udziału w wizytach proszeni są o przesłanie informacji e-mailem do dn. 22.11.2017 r.  lp.ud1659919923e.kp@1659919923zciwo1659919923hcats1659919923o.ate1659919923ibzle1659919923

 

WAŻNE: osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w wizytach na podstawie testu kompetencji i wezmą w nich udział,  będą mogły uczestniczyć w wybranych szkoleniach, które będą realizowane w późniejszym terminie (3 ds. max, Photoshop, Revit Architecture, Fundusze na firmę – start up, Początki pracy w zawodzie architekta, WIN-WIN).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


W ramach projektu pt: „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” proponujemy Państwu darmowy udział w certyfikowanym 2-dniowym szkoleniu z myślenia kreatywnego i metody Design Thinking.

Szkolenia poprowadzą eksperci ze spółki INTECH (http://www.intechpk.pl/?page_id=786), laureaci programu „TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization” realizowanego na Uniwersytecie Stanforda, USA (2013).

Harmonogram szkoleń:

25.11.2017 r. (sobota)  – od godz. 10:00-17:00

26.11.2017 r. (niedziela) – od godz. 10:00-16:30

Miejsce: Wydział Architektury PK, ul. Podchorążych 1, II piętro, sala IPU

Studentów chętnych do udziału w szkoleniu proszę o rejestrację w formularzu online: https://goo.gl/forms/qzVIm4LXdGRYOMJr2  do dn. 20.11.2017 r.  Liczba miejsc jest ograniczona!

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy: lp.ud1659919923e.kp@1659919923cuker1659919923m1659919923

 


 

PROJEKTOWE WARSZTATY URBANISTYCZNE Bochnia Termin: 13 – 18 listopada 2017 r.

 


 

Plan wizyty studyjnej w Aluprof 16-17 listopada 2017

Plan wizyty studyjnej Aluprof

 


Szanowni Państwo,

 

W ramach projektu pt: „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” proponujemy Państwu udział w wizytach studyjnych w podmiotach gospodarczych działających na terenie Nowego Sącza i okolic (planowane jest m.in. szkolenie w firmie Norlys dotyczące problematyki światła w architekturze oraz wizyta w biurze architektonicznym ART. Studio – Paweł Kurzeja).

Wizyty odbędą się w dniach 12-13 października 2017 r.

Studenci, którzy wezmą udział w wizytach będą zwolnieni przez Dziekana WA z zajęć na Uczelni.

Uczelnia zapewnia bezpłatny transport, nocleg i wyżywienie podczas wizyt.

Studenci zainteresowani wzięciem udziału w wizytach proszeni są o przesłanie informacji e-mailem zwrotnym do dn. 02.10.2017 r.

WAŻNE: osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w wizytach na podstawie testu kompetencji i wezmą w nich udział,  będą mogły uczestniczyć w wybranych szkoleniach, które będą realizowane w późniejszym terminie (3 ds. max, Photoshop, Revit Architecture, Fundusze na firmę – start up, Początki pracy w zawodzie architekta, WIN-WIN).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


Harmonogram szkoleń w miesiącach czerwiec-lipiec 2017  realizowanych w ramach projektu POWER


Szanowni Państwo,

Proponujemy Państwu atrakcyjne szkolenie w ramach projektu POWER – START UP!!!
Już za chwilę ukończą Państwo studia – szkolenie to na pewno pomoże w starcie zawodowym!
Zapraszamy!
Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o przesłanie zgłoszenia e-mailowego  do dn. 31 maja 2017 r.

Poniżej główne cele szkolenia!

START UP – Jak zacząć, znaleźć pieniądze i odnieść sukces w biznesie

1.    Start Up – innowacyjne podejście do działalności gospodarczej
2.    Źródła finansowania.
3.    Inspiracje – CASE study tych, którym już się udało
4.    Opracowanie oryginalnej koncepcji biznesowej

Czas trwania szkolenia                 2 x 4h

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem programów Open Source, TEDex, Coursera. Uczestnicy, za poznaniu się z podstawowymi zasadami tworzenia i finansowania start-upów,  będą mieli okazję do opracowania i poddania ocenie własnej koncepcji biznesowej. Szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie studentów WA do skutecznego zakładania własnej działalności gospodarczej i wykorzystywania dostępnych źródeł finansowania.
Szkolenie poprowadzi trener mający doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, prowadzeniu interaktywnych szkoleń oraz wykorzystujący innowacyjne metody dydaktyczne. Warto przyjść i dowiedzieć się jak odnieść sukces!

Proponowane terminy: 6  i 13 czerwca, po godzinie 15


Wizyta studyjna w firmie „Wiśniowski” – 11-12 maj 2017.
Program wizyty + portfolio Agencji Projektowej MFA Studio, z którą „Wiśniowski”  wspólnie organizuje pierwszy dzień wyjazdu.

Opis projektu oraz porfolio pracowni architektonicznej:

http://mfastudio.pl/portfolio/3/
http://mfastudio.pl/portfolio/future-three/

Zdjęcia obiektu:

https://www.google.pl/maps/dir/Future+Processing+Sp.+z+o.o.,+Bojkowska+37,+44-100+Gliwice//@50.2778187,18.6843826,3a,90y,92.21h,79.04t/data=!3m8!1e1!3m6!1sh3J0qoQbWbEAAAQfCYf9jg!2e0!3e11!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3Dh3J0qoQbWbEAAAQfCYf9jg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D143.36086%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x4711311cd59f269d:0xed6775b8d17bb734!2m2!1d18.684461!2d50.277808!1m0

http://www.forbes.pl/future-processing-gliwicki-biznes-na-miare-amerykanskich-gigantow,artykuly,209106,1,1.html

Zapraszamy na wyjazd
Osoby zainteresowane proszone są o pilny kontakt tel. 12 628 24 95, lp.ud1659919923e.kp@1659919923ohcat1659919923soe1659919923


MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY PROJEKTOWE: 19-25 maja 2017 r.

Szanowni Państwo,

Pragniesz zwiększyć swoje kompetencje i stać się bardziej konkurencyjny na rynku pracy, szczególnie w branży przemysłów kreatywnych?? Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowych warsztatach projektowych z tutorami z USA (UC Berkeley), Chin (HUST University), Portugalii (Lusofona) i Polski (szczegóły w załączniku). Warsztaty pt. Wisła – nowy krajobraz miejskiego wschodniego odcinka doliny rzecznej. Modułowość w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym, odbędą się w dniach 19-25 maja 2017 r. Warsztaty realizowane są ramach projektu pt: „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów

Tutorzy: Mark Anderson (University of Califonie, Berkeley, USA), Peter Anderson (California College of the Arts, USA), Pedro Ressano Garcia (Universidade Lusofona, Portugalia), Zhao Shouliang oraz Hong Liangpin (Huazhong University of Science and Technology, Chiny), oraz Agnieszka Matusik i Ewelina Woźniak-Szpakiewicz (WA PK).

Studentów chętnych do udziału w szkoleniu proszę o rejestrację online:  link

Rejestracja potrwa do 18 kwietnia 2017 r. Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji o warsztatach: www.modularlab.pk.edu.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

plakat


Zad. 2. WARSZTATY TERENOWE W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM W NOWYM SĄCZU – 22 – 27 MAJ 2017 r.

Program – warsztaty terenowe

Warsztaty nie odbędą się, brak chętnych


Zad. 2. WARSZTATY TERENOWE W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM W STARYM SĄCZU – 16 – 21 maj 2017 r.

Program – warsztaty terenowe


Zad. 2. WARSZTATY TERENOWE W OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM W TARNOWIE – 04 – 09 KWIECIEŃ 2017 r.

Program – warsztaty terenowe


Harmonogram szkoleń marzec 2017.

Photoshop

3dsmax

Revit


Uwaga Studenci II st.,

W ramach projektu pt: „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” proponujemy Państwu udział w wizytach studyjnych w firmie ALUPROF

 Wizyty odbędą się w dniach 16-17 marca 2017 r.

 

Prezentacja


 

Szanowni Państwo,

W ramach projektu pt: „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” po raz kolejny  proponujemy Państwu udział w wizytach studyjnych (II edycja) w podmiotach gospodarczych działających na terenie Nowego Sącza i okolic (planowane jest m.in. szkolenie w firmie Norlys dotyczące problematyki światła w architekturze).

Wizyty odbędą się w dniach 09-10 marca 2017 r.

Studenci, którzy wezmą udział w wizytach będą zwolnieni przez Dziekana WA z zajęć na Uczelni.

Uczelnia zapewnia bezpłatny transport i wyżywienie podczas wizyt.

Studenci, którzy nie byli jeszcze na wizytach studyjnych w NOWYM SĄCZU, a są zainteresowani wzięciem udziału w wizytach proszeni są o przesłanie informacji e-mailem zwrotnym do dn. 14.02.2017 r. lp.ud1659919923e.kp@1659919923ohcat1659919923soe1659919923

WAŻNE: osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w wizytach na podstawie testu kompetencji i wezmą w nich udział,  będą mogły uczestniczyć w wybranych szkoleniach, które będą realizowane w późniejszym terminie (3 ds. max, Photoshop, Revit Architecture, Fundusze na firmę – start up, Początki pracy w zawodzie architekta, WIN-WIN).

 

zaproszenie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Szanowni Państwo,

Chcesz podnieść swoje kompetencje z zakresu zarządzania zespołem i projektem? Pragniesz lepiej przygotować się do pracy w zawodzie architekta? A może masz już swój zespół i chcesz poznać narzędzie pozwalające na bardziej efektywną pracę? Te szkolenia są zdecydowanie dla Ciebie!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych certyfikowanych 2-dniowych szkoleniach z zarządzania zespołem i projektem w tzn. metodykach zwinnych (Agile Project Management) w ramach projektu pt: „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów”.

Termin szkoleń:

18.02.2017 r. (piątek) – od godz. 10:00-17:30

19.02.2017 r. (sobota) – od godz. 10:00-17:30

Miejsce: Wydział Architektury PK, ul. Podchorążych 1, II piętro, sala IPU

Studentów chętnych do udziału w szkoleniu proszę o rejestrację w formularzu on-line do dn. 13.02.2017 r. Liczba miejsc jest ograniczona!

Więcej informacji o szkoleniach: czytaj tu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!


Szanowni Państwo,

W ramach projektu pt: „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” proponujemy Państwu darmowy udział w certyfikowanym 2-dniowym szkoleniu z myślenia kreatywnego i metody Design Thinking.

Harmonogram szkoleń:

25.02.2017 r. (sobota) – od godz. 10:00-17:00

26.02.2017 r. (niedziela) – od godz. 10:00-16:30

Miejsce: Wydział Architektury PK, ul. Podchorążych 1, II piętro, sala IPU

Studentów chętnych do udziału w szkoleniu proszę o rejestrację w formularzu on-line do dn. 20.02.2017 r. Liczba miejsc jest ograniczona!

Więcej informacji o szkoleniu: czytaj tu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!


Szanowni Państwo

zapraszamy do udziału w PROJEKTOWYCH WARSZTATACH URBANISTYCZNYCH
Miejsce:              Bochnia
Termin:               28 luty  – 5 marca 2017 r.
Uczestnicy:        studenci studiów II stopnia kierunek Architektura

Cel warsztatów: wypracowanie propozycji powiązań pieszych pomiędzy kluczowymi obszarami Bochni  rejonu dworca kolejowego i historycznego centrum miasta, z zaznaczeniem roli placu dworcowego (w ujęciu ogólnym i szczegółowym) – w ścisłym nawiązaniu do realnego, toczącego się procesu rewitalizacji miasta (praca nad Gminnym Programem Rewitalizacji Bochni), a także z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań i problemów, obowiązujących dokumentów planistycznych i rzeczywistych planów inwestycyjnych (szczegóły)

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: lp.ud1659919923e.kp@1659919923ohcat1659919923soe1659919923  do dn. 03.02.2017 r.


Szanowni Państwo,

W ramach projektu pt: „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” odbędzie się szkolenie  certyfikowane z zakresu obsługi programu Revit – zadanie 1.5.

Harmonogram:

 • 26.11.2016 –  8.00-15.00 (7,5 godz. dyd)
 • 27.11.2016 – 8.00-15.00 (7,5 godz. dyd)
 • 10.12.2016 – 8.00-15.00 (7,5 godz. dyd)
 • 11.12.2016 – 8.00-15.00 (7,5 godz. dyd)

Zajęcia będą realizowane w siedzibie firmy Biś Computers, ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków.

 


Szanowni Państwo,

W ramach projektu pt: „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” odbędzie się szkolenie  certyfikowane z zakresu obsługi programu  3ds MAX – zadanie 1.4.

Harmonogram:

 • 26.112016 –  8.00-13.00 (6 godz. dyd.)
 • 27.11.2016 – 8.00-13.00 (6 godz. dyd.)
 • 03.12.2016 – 8.00-13.00 (6 godz. dyd.)
 • 04.12.2016 – 8.00-13.00 (6 godz. dyd.)
 • 10.12.2016 – 8.00-13.00 (6 godz. dyd.)

Zajęcia będą realizowane w siedzibie firmy Biś Computers, ul. Stefana Batorego 1/3, 31-135 Kraków.

 


Szanowni Państwo,

W ramach projektu pt: „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” proponujemy Państwu udział w szkoleniu: „Początki pracy w zawodzie architekta”.

Zajęcia planowane są na:
24.11.2016 r. – od godz. 18.00
01.12.2016 r. – od godz. 18.00
08.12.2016 r. – od godz. 18.00
14.12.2016 r. – od godz. 16.00
(sala zostanie podana w późniejszym terminie)

Karta szkolenia

 


WARSZTATY W OTOCZENIU SPOŁECZNO – GOSPODARCZYM – ANDRYCHÓW

(studenci II stopnia kierunek Architektura) – ZAPISY !!!

 W ramach projektu pt: „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” podejmujemy szereg działań, które ułatwią Państwu start zawodowy.

W dniach 20-25 październik 2016 będą odbywały się warsztaty w Andrychowie (zapewniamy nocleg i wyżywienie).

 Temat warsztatów: Projekt parametryczny mostu lub punktu widokowego, najprawdopodobniej w programie: Rhino + Grasshopper

 Miejscowość: Andrychów

 Prowadzący: Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej

 W ramach warsztatów: Szkolenia z przedstawicielami firm: Chemobudowa oraz Cemex zakończone wydaniem certyfikatów.

program warsztatów

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o przesłanie e-maila na adres lp.ud1659919923e.kp@1659919923ohcat1659919923soe1659919923  do dn. 30.09.2016 r.


Szanowni Państwo,

Informuję, że są jeszcze wolne miejsca na szkolenie „Wygrany – Wygrany – skuteczne negocjowanie” w ramach projektu POWER
Zajęcia będą odbywały się:
Listopad – 25.XI.2016 r. – 3 godz.
Grudzień – 2.XII.2016 r. – 3 godz., 9.XII.2016 r. – 4 godz. (gry negocjacyjne)

Osoby które zdecydowane są wziąć udział w szkoleniu proszone są o wypełnienie załączonych dokumentów (osoby, które brały udział we wcześniejszych działaniach (warsztaty w Andrychowie, wizyty studyjne w Nowym Sączu, lub składały dokumenty na szkolenie „Początki pracy w zawodzie architekta” wypełniają tylko: „deklaracje uczestnictwa w projekcie szkolenie WIN – WIN” i „1a.Zadanie SZKOLENIE 1. WIN-WIN-skuteczne negocjowanie”) i dostarczenie ich do Dziekanatu do dn. 21 listopada 2016 r.

Dokumenty do pobrania

Karta szkolenia

 


Serdecznie zapraszamy na wizyty studyjne w dniach 17-18 listopada 2016 w Nowym Sączu

Program

 


Serdecznie zapraszamy na szkolenia z  zarządzania projektem i zespołem, tzn. Agile Project Management. Szkolenia stanowią 8 Moduł w ramach projektu ModularLAB/POWER.

Termin szkoleń: 1-2 lipca 2016

Limit miejsc: 25 osób

Agile Project Management odpowiada na pytanie, jak zarządzać projektem, aby zapewnić jego ukończenie w założonym budżecie i dostarczyć produkty odpowiedniej jakości – czyli takie, które będą odpowiadały potrzebom zarówno biznesu, jak i użytkowników.

Agile to pojęcie obejmujące wiele elastycznych sposobów zarządzania pracą wymagających silnej współpracy z klientem. Ich stosowanie zapewnia, że końcowe rozwiązanie zaspokaja potrzeby klienta, a nie tylko potrzeby zespołu realizującego projekt. Decyzje o szczegółach podejmowane są w jak najpóźniejszych etapach projektu: dostarczenie produktu rozpoczyna się od ogólnej wizji tego, co chcemy dostarczyć.

Szczegóły http://modularlab.pk.edu.pl/pl/projekty/

 


Bardzo serdecznie zapraszamy na szkolenie „Design Thinking” dla studentów II stopnia Wydziału Architektury PK w formie ćwiczeń praktycznych poprzedzonych teoretycznym wstępem wykładowcy w ramach realizacji projektu „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” Nr POWR.03.01.00-00-K258/15

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie http://modularlab.pk.edu.pl/pl/projekty/

 

data publikacji: 25-05-2016    edycja: 09-03-2018