Program

Projekt logo

Projekt „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-K258/15

projekt logo WA PK

 

Cel główny projektu:

Podniesienie kompetencji absolwentów/ek studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 2015/16, 2016/17 zwiększających ich szanse na krajowym i zagranicznym rynku pracy w branży przemysłów kreatywnych i nowych technologii.

 

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie zaangażowania studentów/ek w realizację przedsięwzięć we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • zwiększenie możliwości kontaktu z przyszłymi pracodawcami i zaprezentowania swojego potencjału;
 • umożliwienie sformalizowania kompetencji w formie certyfikatów lub udziału w konkursach/wystawach;
 • zapewnienie dostępu do wybitnych specjalistów i najnowszych osiągnięć technologicznych;
 • praktycznego doświadczenia zawodowego na rozwijającym się rynku przemysłów kreatywnych, w tym w środowisku międzynarodowym;

 

Grupa docelowa:

Studentki/ci ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych II stopnia w latach akad. 2015/16 i 2016/17 kierunku Architektura WA PK – 200 osób.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

lp

nazwa

1 Certyfikowane szkolenia
 • „WIN-WIN – skuteczne negocjowanie” Prowadzenie: kadra PK =Cent. Pedag i Psych (CPiP),  Certyfikat CPiP PK.
 • „Początki pracy w zawodzie architekta” –Prowadzenie CPiP PK, Certyfikat CPiP
 • Fundusze na firmę – START UP/Zarządzanie projektem – Prowadzenie CTT PK, Certyfikat CTT
 • Adobe Photoshop – szkolenie + certyfikat
 • 3 ds Max – szkolenie+ certyfikat Autodesk.
 • Revit Architecture – szkolenie + certyfikat Autodesk.
2 Warsztaty terenowe w otoczeniu społeczno –

gospodarczym

Organizowane z jednostkami samorządu terytorialnego (m.in. umowa WA PK z PM Oświęcim, Nowy Sącz, Tarnów) i biznesem na konkretnych lokalizacjach i obiektach.

Metoda projektu, praca zespołowa/warsztatowa, praca w terenie, studium przypadku, udział w konsultacjach społecznych, dyskusje panelowe z przedstawicielami jednostek pomocniczych miasta i środowiskiem lokalnych projektantów.

Produkty: koncepcje zagospodarowania poszczególnych obszarów miast – wydruki promujące dokonania studentów (promocja dokonań, wkład do portfolio – > efekt: ułatwienie startu zawodowego).

Prowadzenie: praktycy – przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i biznesu, + kadra WA PK (opieka, dyskusje panelowe)

3 Program wizyt studyjnych  

Realizowane w formule podwójnej partycypacji (double feedback) – studenci uczestniczą w procesie inwestycyjnym na różnych etapach (z firmami budowlanymi, developerami,

producentami materiałów), wykładowcy PK – dostają listę rekomendacji do programów kształcenia.

Małe grupy (5-10 osób) – >większe zaangażowanie w przebieg programu wizyty.

 

4 Program ModularLAB Udział specjalistow z BrilliantModule Sp. z o.o. i Diamondmodule Gmbh oraz krajowych i zagranicznych spółek z BRW S.A. (skład 22 spółki, w tym 11 zagr).

Program modułowy. Uczestnik bierze udział w min. w 4 z 9 Modułów. Moduły podzielone na trzy rodzaje: Obowiązkowe dla każdego uczestnika: (M1a-c, M2 i M6), Opcjonalne – do wyboru przez uczestników, po zrealizowaniu Obowiązkowych: (M4, M5, M7, M8, M9), oraz M3, w którym

udział jest zależny od oceny za udział w module M2.

M1. Warsztaty specj.; praktycy z branży bud. modułego,

a. Modular Architecture-permanent/4h

b. Mod. Architecture-portable/4h

c. Mod. Urbanism/4h

M2. Cykl 5-dni warsztatów proj. z ekspertami zewn., zakończone prezentacją i dyskusją. Najciekawsze propozycje kierowane do fazy produkcji demo lub modelu Mock-Up

Zakres:

a. budownictwo modułowe mieszkaniowe, 5 gr po 5 os. po 5 dni (warsztat/50h),

b. bud. medyczne i laboratoryjne; jw.

c. bud. edukacyjne; jw.

d. bud. eksperymentalne; jw.

M3. Wyjazd studialny – śladem technologii moduł 5d, gr15 os.

M4. Certyfikowane szkolenia (CSZ) z zarząd procesem produkcji w BrilliantModule Sp.zo.o., 25

os., 3 dni po 6h.

M5. CSZ z projektowania robotów, druku 3d oraz creative coding (Processing); ok. 25 os.,

3d/8h.

M6. CSZ z narzedzi badań potrzeb użytkowników (np. Design Thinking); 3 gr 25 osób,

3d/6h(sz/18h).

M7. CSZ z Space Syntax; 5 dni/36h, 25os.

M8. CSZ z Agile Project Management (m.in. Lean, Scrum, DSDM);50 os., 2d/6h.

M9. Szkolenia z zakresu budowania zespolu proj., współ. w zakresie planowania projektu,

budżetu i implementacji proj. (3 ST, ekspert z przemysłu, prac. nauk), rozwiązują konkretny

zadany przez przemysł) ok. 3 zesp;

2 lokalizacje realizaci projektu:

• na terenie WA (ModularLAB)

• na terenie Spółki (Skawina).

Program 2-sem (2 edycje), zakończony ocenami za: test z wiedzy+portoflio (materiał graficzny-interaktywny + prezentacja werbal) i esej (temat ustalony z firmą).

 

 

 

Harmonogram realizacji zadań w projekcie „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-K258/15.

ROK 2016

L.p.

Nr i tytuł zadania  (pozycja w budżecie)

Liczba osób objętych wsparciem

Data realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

1. Zad. 3. Program wizyt studyjnych 15 2-3 czerwca 2016 r. Nowy Sącz
Październik-listopad 2016 r. Miejsce zostanie wskazane we wrześniu 2016
2. Zad. 2. Warsztaty terenowe w otoczeniu społeczno – gospodarczym 13 7-12 czerwca 2016 r. Nowy Sącz
37 Październik-listopad 2016 r. Miejsce zostanie wskazane we wrześniu 2016
3. Zad. 1. Certyfikowane szkolenia – szkolenie certyfikowane Adobe Photoshop (poz. 3) 25 8.07.2016 r. godz. 16.00 – 19.15 Politechnika Krakowska

Wydział Architektury

Ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, sala 6

9.07.2016 r. godz.  9.00 – 14.00 Politechnika Krakowska

Wydział Architektury

Ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, sala 6

10.07.2016 r. godz.  9.00 – 14.00 Politechnika Krakowska

Wydział Architektury

Ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, sala 6

15.07.2016 r. godz. 16.00 – 19.15 Politechnika Krakowska

Wydział Architektury

Ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, sala 6

16.07.2016 r. godz.  9.00 – 14.00 Politechnika Krakowska

Wydział Architektury

Ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, sala 6

17.07.2016 r. godz. 9.00 – 12.15 BIŚ Computer

Ul. Batorego 1/3

Kraków

4. Zad. 1. Certyfikowane szkolenia – szkolenie certyfikowane 3 ds. MAX (poz. 4) 10 Grudzień 2016 Miejsce zostanie wskazane w listopadzie 2016
5. Zad. 1. Certyfikowane szkolenia – szkolenie certyfikowane Revit Architecture (poz. 5) 10 Grudzień 2016 Miejsce zostanie wskazane w listopadzie 2016
6. Zad. 1. Certyfikowane szkolenia – szkolenie certyfikowane WIN – WIN – Wygrany – Wygrany – skuteczne negocjacje (poz.1) 20 Grudzień 2016 Miejsce zostanie wskazane w listopadzie 2016
7. Zad. 1. Certyfikowane szkolenia – szkolenie certyfikowane Początki pracy w zawodzie architekta (poz.2) 15 Grudzień 2016 Miejsce zostanie wskazane w listopadzie 2016
8. Zad.4 M8 Certyfikowane szkolenia z zakresu Zarządzania projektem i zespołem w metodyce Agile, tzn. „zwinnej” (poz.33) 25 1-2 lipca 2016 godz. 16 – 21 (01.07)

9-18 (02.07)

Budynek WA, ul. Podchorążych 1,

Sala seminaryjna KKŚM

9 Zad. 4 M3 5 dniowy wyjazd studialny – zagraniczny (Niemcy, Austria i Czechy). Celem wyjazdu jest zapoznanie sie z wybranymi realizacjami obiektów w technologii modułowej. (poz.26,27,28) 15 20-26 październik 2016 Niemcy, Austria i Czechy
10 Zad.4 M7 Certyfikowane szkolenia z analizy wg. Space Syntax (poz.32) 25 21-22 Październik 2016 Budynek WA, ul. Podchorążych 1
11 Zad. 4 M5 Certyfikowane szkolenia z zakresu programowania robotów przemysłowych (poz.30) 25 29-30 Październik 2016 Budynek WA, ul. Podchorążych 1
12 Zad. 4 M4 Certyfikowane szkolenia z zakresu zarządzania procesem produkcyjnym (poz.29) 25 Listopad 2016 Budynek WA, ul. Podchorążych 1,
13 Zad. 4 M1 Blok wykładów (w języku angielskim) z problematyki: modular architecture. Prowadzący pochodzą z wybitnych jednostek naukowych i przedsiębiorstw z Anglii i Stanów Zjednoczonych (3 wykłady po 1,5 godziny) 50 4 listopad Budynek WA, ul. Podchorążych 1,
14 Zad 4 M2a-5-dniowe warsztaty – modular architecture – budownictwo mieszkaniowe (np. micro apartamenty) 4-8. Listopad 2016 Budynek WA, ul. Podchorążych 1
Zad 4 M2b-5-dniowe warsztaty – modular architecture – budownictwo edukacyjne (np. przedszkole) 4-8 Listopad 2016 Budynek WA, ul. Podchorążych 1
Zad 4 M2c-5-dniowe warsztaty – modular architecture – budownictwo medyczne (np. modułowa sala operacyjna) 4-8 Listopad 2016 Budynek WA, ul. Podchorążych 1
Zad 4 M2d-5-dniowe warsztaty – modular architecture – budownictwo eksperymentalne (np. pływająca wyspa, itd.) 4-8 Listopad 2016 Budynek WA, ul. Podchorążych 1
15 Zad. 4 Mentoring z zakresu budowania zespołu projektowego, pracy w zespole, współpracy w zakresie planowania projektu, opracowywania budżetu, pozyskiwania partnerów oraz implementacji projektu; 3 zespoły (około 5-osobowe) (poz.29) 3 zespoły po max. 5 osób Listopad/grudzień 2016 Budynek WA, ul. Podchorążych 1

 

Harmonogram realizacji zadań w projekcie „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-K258/15.

IV kwartał 2017

data publikacji: 25-05-2016    edycja: 01-03-2018