Ogłoszenia

Szanowni Państwo

W dniach 28.11 – 30.11.2018r. będzie się odbywać szkolenie z zakresu innowacyjnej metody dydaktycznej Design Thinking – realizacja zadania nr 3 w ramach Projektu „Architectural Device Hub<35”.

Zajęcia będą się odbywać w sali szkoleniowej Project People, ul. Świętokrzyska 14, 30-015 Krakowie.

 

Program szkolenia

 

Dzień 1 – 28.11.2018, godz. 9.00

Wprowadzenie do Design Thinking:

 • Historia Design Thinking
 • Metodologia i techniki badawcze stosowane w Design Thinking
 • Dobre praktyki DT na świecie
 • Metody poszukiwania innowacji zdefiniowanych przez Design Thinkig

 

Proces pracy nad wyzwaniem projektowym: Design Thinking w ujęciu procesowym: teoria

 • Zapoznanie z wyzwaniem projektowym
 • Empatia – dla kogo?
 • Diagnoza potrzeb – po co?
 • Generowanie pomysłów – co?
 • Prototypowanie – jak?
 • Testowanie – czy?
 • Podsumowanie

 

DZIEŃ 2 – 29.11.2018, godz. 9.00

 • Design Thinking w ujęciu procesowym:

Przepracowanie poszczególnych etapów procesu DT  w kontekście możliwości wdrażania zagadnień z obszaru Design Thinking w dydaktykę przedmiotów nauczanych przez pracowników:

B. EMPATIA – DLA KOGO?:

 • Poznawanie i zrozumienie prawdziwych potrzeb użytkownika; narzędzia, listy pytań
 • Tworzenie Persony
 • Tworzenie Mapy Empatii
 • Moodboard

B. DIAGNOZA POTRZEB – PO CO?

 • Rozróżnianie potrzeb od rozwiązań
 • Drabina problemu
 • Formułowanie wyzwania projektowego
 • Tworzenie mapy podróży klienta/użytkownika (customer journey map)

 

DZIEŃ 3 – 30.11.2018, godz. 9.00

C. GENEROWANIE POMYSŁÓW – CO?

 • Jak zaplanować ten etap; Przestrzeń, ludzie, materiały, techniki
 • Zasady pracy zespołu przy tworzeniu pomysłów
 • Metody kreatywne wspierające generowanie pomysłów
 • Ocena i wybór obiecujących pomysłów

 

D. PROTOTYPOWANIE – JAK?

 • Zasady udanego prototypowania
 • Prototypy 2D i 3D, scenki, storyboard lub moodboard
 • Wizualne prezentowanie pomysłów

 

E. TESTOWANIE – CZY?

 • Testowanie z odbiorcami; Pytaj – Słuchaj – Poprawiaj
 • Zbieranie informacji zwrotnych
 • Wyciąganie wniosków
 • Uszczegółowienie pomysłu
 • Metody przeobrażenia pomysłu w rozwiązanie do wdrożenia
 • Metody prezentacji pomysłu

 

Podsumowanie procesu

 


Zad. nr 2

Program szkolenia z zakresu wykorzystania baz danych wydawnictw naukowych  oraz obsługi narzędzi do zarządzania informacją naukową.

Biblioteka PK  27.09.2018 -28.09.2018

 

Wstępny harmonogram

 

I DZIEŃ – 27.09.18

8.30-10.00
1. Zasoby i narzędzia w ofercie BPK (Marzena Marcinek)

(wyszukiwanie w zasobach drukowanych i elektronicznych – katalog systemu KOHA, multiwyszukiwarka EDS, lista A-Z, Bibliografia Publikacji Pracowników PK, Repozytorium PK).

2. Wybrane zasoby internetowe dla architektów (Sabina Bienia, Marzena Marcinek)

(EBSCO – w tym Art&Architecture Source, ICONDA, Architektura i Sztuka Krakowa, linki dziedzinowe z BPK).

10.00-10.15 Przerwa

 

10.15 -12.15

1.Web of Science (WoS) (Marta Stąporek)

Ogólne informacje

Wyszukiwanie publikacji / ograniczanie wyników + filtry

Wyszukiwanie informacji o autorach

Analiza rezultatów wyszukiwania

Wyszukiwanie cytowań publikacji autora oraz generowanie raportu cytowań, indeks Hirscha

Historia wyszukiwania i alerty – narzędzia do uaktualniania wyników wyszukiwania publikacji

Researcher ID

2. ORCID – uniwersalny identyfikator autora w sieci (Marzena Marcinek)

3. Journal Citation Report (JCR) (Marta Stąporek)

Ogólne informacje

Wskaźniki bibliometryczne (w tym Impact Factor)

Wyszukiwanie czasopism, analiza danych, porównywanie czasopism

12.15-13.00 Przerwa

 

13.00-15.30

EndNote – menadżer bibliografii (Marta Stąporek)

Ogólne informacje

Gromadzenie informacji bibliograficznych:

 • automatyczne przenoszenie ich z przeglądanych katalogów, baz danych, np. Web of Science, EBSCOhost,
 • importowanie plików zapisanych na dysku komputera, np. Scopus, ProQuest,
 • pobieranie z katalogów bibliotecznych dostępnych on-line, wpisywanie reczne

Tworzenie bibliografii załącznikowej do pracy naukowej

Wyszukiwanie tytułów czasopism z listy A MNiSW, w których można opublikować swój manuskrypt

Załączanie pełnych tekstów

Nakładka EndNote na Worda – generowanie bibliografii wg styli bibliograficznych w dokumentach programu Word.

 

II DZIEŃ – 28.09.18

8.30-10.00

SCOPUS (Marzena Marcinek)

Ogólne informacje

Wyszukiwanie publikacji / ograniczanie wyników + filtry

Analiza rezultatów wyszukiwania, wskaźniki bibliometryczne (w tym altmetryczne)

Wyszukiwanie informacji o autorach, profil autora, powiązanie z ORCID

Wyszukiwanie cytowań publikacji autora oraz generowanie raportu cytowań

Analiza czasopism, wskaźniki bibliometryczne (CiteScore, SNIP, SJR)

Historia wyszukiwania i alerty – narzędzia do uaktualniania wyników wyszukiwania publikacji

10.00-10.15 Przerwa

10.15 -12.15

Mendeley – menadżer bibliografii (Sabina Bienia)

Komponenty: Mendeley Web, Mendeley Desktop, Web Importer;  zarządzanie biblioteczką w Mendeley’u; współpraca z innymi użytkownikami narzędzia

12.15-13.00 Przerwa

13.00-15.30

Mendeley – menadżer bibliografii cd. (Sabina Bienia)

Automatyczne dodawanie bibliografii w określonym stylu bibliograficznym, zmiana  stylu w programie tekstowym Word za pomocą wtyczki z Mendeley’a, praca z edytorem stylów bibliograficznych.

 

Podsumowanie, ew. także dyskusja (np. o Open Access, fałszywych czasopismach, bezwartościowych konferencjach itd.).

 

 


 

Szanowni Państwo,

W dniu 13.06.2018 rozpocznie się szkolenie z zakresu zarządzania obiektowymi bazami danych BIM w obszarze architektury – BIM dla dydaktyków – realizacja zadania nr 1 w ramach Projektu „Architectural Device Hub<35”.

 

Harmonogram szkolenia:

 • 13.06 (1 dzień)
 • 20.06 (2 dzień)
 • 09-12.07 (3-6 dzień)

 

Szkolenie będzie się odbywać w Małopolskim Parku Technologii Informacyjnych w Krakowie przy ulicy Podole 60.

Po wejściu do budynku uczestnicy szkolenia proszeni są o poczekanie w głównym holu z którego osoba z firmy prowadzącej szkolenie (M.A.D.  Engineers)  będzie kierowała do sali szkoleniowej.

Szkolenie rozpocznie się o godz. 8:30 i zakończy o godz. 15:30. W trakcie szkolenia będą dwie przerwy kawowe po 15min i jedna obiadowa 30min.

Czas trwania całego kursu to 6 zajęć po 8 godzin lekcyjnych (razem 48 godzin lekcyjnych).


Harmonogram zadań w  Projekcie „Architectural Device Hub<35”
dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Architektura Politechniki Krakowskiej

 

Zadanie 1:

Szkolenia z zakresu zarządzania obiektowymi bazami danych BIM w obszarze architektury – BIM dla dydaktyków

Terminy szkoleń:

13.06.2018 (środa) – 8.00-16.00

20.06.2018 (środa) – 8.00-16.00

09-12.07.2018 (poniedziałek – czwartek) – 8.00 – 16.00

Zadanie 2:

Szkolenia z zakresu wykorzystania baz danych wydawnictw naukowych oraz obsługi narzędzi zarządzania informacją naukową.

Terminy szkoleń:

27-28.09.2018 – (czwartek – piątek) – 8.00-16.00

Zadanie 3:

Szkolenie z zakresu innowacyjnej metody dydaktycznej Design Thinking.

Terminy szkoleń:

14-16.11.2018 – (środa – piątek) – 8.00-16.00

data publikacji: 01-03-2018    edycja: 22-11-2018