RNWA 04.12.2019

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na posiedzeniu w dniu 04.12.2019 podjęła następujące uchwały:

 1. Nr 3/org/12/2019 w sprawie zgłoszenia uwag do projektu „Ankiety oceny okresowej nauczycieli akademickich” przez pracowników Wydziału Architektury
 2. Nr 1/f/12/2019 w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego na rok 2020

3.Nr 1/rk/12/2019 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-techniczych  dr inż. arch. Katarzynie Hodor

 1. Nr 2/rk/12/2019 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych dr inż. arch. Dominice Pazder
 2. Nr 3/rk/12/2019 w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Bartłomiejowi Tomkowiczowi
 3. Nr 4/rk/12/2019 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Anety Synowiec
 4. Nr 5/rk/12/2019 w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. arch. Marcie Łukasik
 5. Nr 6.1/rk/12/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Gaji Bieniasz
 6. Nr 6.2/rk/12/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Aleksandry Kuśmierskiej
 7. Nr 6.3/rk/12/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Justyny Olesiak
 8. Nr 6.4/rk/12/2019 w sprawie powołania promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Anny Połtowicz
 9. Nr 6.5/rk/12/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Rafała Ruckiego
 10. Nr 6.6/rk/12/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jadwigi Stochel-Cyunel
 11. Nr 6.7/rk/12/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Marioli Szumilas
 12. Nr 6.8/rk/12/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Szymona Usydusa
data publikacji: 23-01-2020    edycja: 23-01-2020