RNWA 13.11.2019

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na posiedzeniu w dniu 13.11.2019 podjęła następujące uchwały:

 1. Nr 1/org/11/2019 w sprawie powołania stałych Komisji Wydziałowych na kadencję 2019 – 2020 cz II
 2. Nr 2/org/11/2019 w sprawie przekazania Komisjom ds. Przewodów Doktorskich K1-K4 uprawnień do podejmowania uchwał w zakresie : przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej
 3. Nr 3/org/11/2019 w sprawie zaopiniowania kandydatur na zastępców przewodniczących Wydziałowych Komisji ds. Przewodów Doktorskich na kadencję 2019-2020
 4. Nr 1/rk/11/2019 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych dr Waldemarowi Komorowskiemu
 5. Nr 2/rk/11/2019 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych dr inż. arch. Wojciechowi Niebrzydowskiemu
 6. Nr 3/rk/11/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Lukasowi Olmie
 7. Nr 4/rk/11/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Lidii Tobiasz i dopuszczenia do publicznej obrony
 8. Nr 5/rk/11/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Marty Łukasik i dopuszczenia do publicznej obrony
 9. Nr 6/rk/11/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Bartłomieja Tomkowicza
 10. Nr 7/rk/11/2019 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Michała Jani, ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich.
 11. Nr 8/rk/11/2019 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Filipa Łękawskiego, ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich.
 12. Nr 9/rk/11/2019 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Magdaleny Wiśniewskiej, ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich.

 

data publikacji: 22-01-2020    edycja: 22-01-2020