RNWA 11 03 2020

Rada Naukowa Wydziału Architektury w dniu 11.03.2020 podjęła następujące uchwały:

  1. 1/rk/03/2020 w sprawie nadania stopnia dr habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych dr inż. arch. Annie Kulig
  2. 2/rk/03/2020 w sprawie nadania stopnia dr nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Aleksandrze Głuchowskiej
  3. 3/rk/03/2020 w sprawie nadania stopnia dr  nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Joannie Kuchcie-Wilczek
  4. 4/rk/03/2020 w sprawie nadania stopnia dr  nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Anecie Synowiec
  5. 5/rk/03/2020 w sprawie nadania stopnia dr  nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Monice Strzeleckiej-Seredyńskiej
  6. 6/rk/03/2020 w sprawie nadania stopnia dr  nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Damianowi Poklewskiemu-Koziełł
  7. 7/rk/03/2020 w sprawie powołania dr hab. inż. arch. Wojciecha Korbela na członka Komisji  K-3
  8. 8/rk/03/2020 w sprawie Zmiany w składzie Komisji  egzaminu doktorskiego mgr inż. arch.  Filipa Łękawskiego K-3
data publikacji: 01-04-2020    edycja: 01-04-2020