RNWA 23 09 2020

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na posiedzeniu w dniu 23.09.2020 podjęła następującą  uchwałę:

  1. nr 1/org/II/09/2020 w sprawie zaopiniowania wniosków o Nagrody Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa Edycja 48-2020
data publikacji: 09-10-2020    edycja: 09-10-2020