RNWA 29 05 2020

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na zdalnym posiedzeniu w dniu 29.05.2020 podjęła następujące uchwały:

  1. nr 1/rk/05/2020 w sprawie nadania stopnia dr habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych dr inż. arch. Marcinowi Petelenz
  2. nr 2/rk/05/2020 w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Hanny Hrehorowicz-Gaber
  3. nr 3/rk/05/2020 w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. arch. Agnieszki Ozimek
  4. nr 4/rk/05/2020 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Macieja Kapołki oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich
  5. nr 5/rk/05/2020 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Bożeny Łebzuch oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich
  6. nr 6/rk/05/2020 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Barbary Krupy oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich
  7. nr 7/rk/05/2020 w sprawie wyznaczenia promotora w sprawie nadania st. doktora mgr inż. arch. Klaudii Cechini
  8. nr 8/rk/05/2020 w sprawie powołania dr hab. inż. arch. Dominiki Kuśnierz-Krupy, prof. PK na członka komisji K-4
data publikacji: 18-08-2020    edycja: 18-08-2020