RNWA 14 04 2021

Rada Naukowa Wydziału Architektury na zdalnym posiedzeniu w dniu 14.04.2021 podjęła następujące uchwały:

nr 1/rk/04/2021 w sprawie nadania stopnia dr habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych dr inż. arch. Agnieszce Ozimek

nr 2/rk/02/2021 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Wojciecha Gwizdaka oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich K-3

nr 3/rk/02/2021 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Olgi Kani oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich K-3

nr 4/rk/02/2021 w sprawie zmiany recenzenta pracy doktorskiej mgr inż. arch. Grzegorza Mirka K-3

nr 5/rk/02/2021 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Rity Łabuz oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich K-3

nr 6/rk/02/2021 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Ewy de MezerK-4

nr 7/rk/04/2021 w sprawie zmiany tytułu pracy doktorskiej mgr inż. Ewy de Mezer K-4

nr 1/n/04/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku mgr inż. arch. Grzegorza Schnotale o udzielenie płatnego urlopu naukowego-doktorskiego od 19.04.2021 do 19.07.2021

data publikacji: 19-04-2021    edycja: 27-04-2021