RNWA 05 05 2021

Rada Naukowa Wydziału Architektury na zdalnym posiedzeniu w dniu 05.05.2021 podjęła następujące uchwały:

nr 1/rk/05/2021 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Piotra Broniewicza oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich K-3

nr 2/rk/05/2021 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Angeliki Chyb oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich K-3

nr 3/rk/05/2021 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Ciepieli  oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich K-3

nr 4/rk/05/2021 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Pawła Tora oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich K-3

nr 5/rk/05/2021 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. kraj. Agnieszki Wójcik-Popek oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich K-4

nr 6/rk/05/2021 w sprawie powołania dr hab. inż. arch. Agnieszki Ozimek w skład komisji ds. przewodów doktorskich w zakresie architektury krajobrazu K-4

data publikacji: 10-05-2021    edycja: 10-05-2021