18 05 2022

Rada Naukowa Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 18.05.2022 podjęła następujące uchwały:

Nr 1/rk/05/2022 w sprawie nadania stopnia dr nauk inżynieryjno – technicznych mgr inż. arch. Julianowi Francie

Nr 2/rk/05/2022 w sprawie powołania drugiego promotora pracy doktorskiej mgr inż. arch. Ewy  Szymczyk doktorantki Szkoły Doktorskiej PK

 

data publikacji: 20-05-2022    edycja: 20-05-2022