RNWA 02 03 2022

Rada Naukowa Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 02.03.2022 podjęła następujące uchwały:

Nr 1/rk/03/2022 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dr habilitowanego dr inż. arch. Annie Staniewskiej w zmienionym składzie

Nr 2/rk/03/2022 w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. arch. Justynie Kleszcz

Nr 3/rk/03/2022 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dr habilitowanego dr inż. arch. Justynie Kleszcz w zmienionym składzie

Nr 4/rk/03/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dr nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Grzegorza Schnotale w zmienionym składzie

Nr 5/rk/03/2022 w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr inż. arch. Natalii Stojak

Nr 6/rk/03/2022 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr inż. arch. Barbary Czerwińskiej doktorantki Szkoły Doktorskiej

Nr 7/rk/03/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dr nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Marcina Dudka w zmienionym składzie

data publikacji: 10-03-2022    edycja: 10-03-2022