RNWA 16 02 2022

Rada Naukowa Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 16.02.2022 podjęła następujące uchwały:

Nr 2/rk/02/2022 w sprawie nadania stopnia dr nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Justynie Derwisz

Nr 3/rk/02/2022 w sprawie nadania stopnia dr nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Edycie Banachowskiej

Nr 4/rk/02/2022 w sprawie nadania stopnia dr nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Agnieszce Żabickiej

Nr 5/rk/02/2022 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia dr nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Grzegorzowi Schnotale

Nr 6/rk/02/2022 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Grzegorza Schnotale

Nr 7/rk/02/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Grzegorzowi Schnotale

Nr 8/rk/02/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia problematyki egzaminów doktorskich w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Grzegorzowi Schnotale

Nr 9/rk/02/2022 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia dr nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Pawła Szumielewicza

Nr 10/rk/02/2022 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Pawła Szumielewicza

Nr 11/rk/02/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Pawłowi Szumielewiczowi

Nr 12/rk/02/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia problematyki egzaminów doktorskich w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Pawłowi Szumielewiczowi

data publikacji: 10-03-2022    edycja: 10-03-2022