RNWA 20 04 2022

Rada Naukowa Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 20.04.2022 podjęła następujące uchwały:

Nr 1/org/04/2022 w sprawie zatwierdzenia korekt w Regulaminie Dotyczącym nadania Stopnia Doktora na Wydziale Architektury- „TRYB NOWY” ( postępowania wszczęte po 30 kwietnia 2019r. )

Nr 2/org/04/2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Dotyczącego Nadania Stopnia Doktora Habilitowanego na Wydziale Architektury

Nr 1.1/rk/04/2022 w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dr habilitowanego dr inż. arch. Joannie Bach – Głowińskiej

Nr 1.2/rk/04/2022 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dr habilitowanego dr inż. arch. Joannie Bach – Głowińskiej

Nr 2/rk/04/2022 w sprawie nadania stopnia dr nauk inżynieryjno – technicznych mgr inż. arch. Maciejowi Jamrożemu

Nr 3/rk/04/2022 w sprawie nadania stopnia dr nauk inżynieryjno – technicznych mgr inż. arch. Mikołajowi Białko

Nr 4/rk/04/2022 w sprawie powołania komisji  egzaminacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dr nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. ach. Michała Koniusza w zmienionym składzie

Nr 5/rk/04/2022 w sprawie zmiany promotora pracy doktorskiej mgr inż. arch. Magdaleny Daszkiewicz

Nr 6/rk/04/2022 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Macieja Wójtowicza oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 7/rk/04/2022 w sprawie zmiany tytułu pracy doktorskiej mgr inż. arch. kraj. Kamila Rawskiego

Nr 8/rk/04/2022 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. kraj.  Kamila Rawskiego oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 9/rk/04/2022 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia dr nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Natalii Stojak

Nr 10/rk/04/2022 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Natalii Stojak

Nr 11/rk/04/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Natalii Stojak

Nr 12/rk/04/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia problematyki egzaminów doktorskich w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Natalii Stojak

data publikacji: 11-05-2022    edycja: 11-05-2022