RW 03 07 2019

Rada Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 03.07.2019 podjęła następujące uchwały:

  1. Nr2/b/07/2019 w sprawie poparcia kandydatury prof. dr hab. inż. arch. Sławomira Gzella na członka Polskiej Akademii Nauk – (zgodnie z par.4, ust.2, p.3 Regulaminu wyboru członków Akademii, Uchwała Nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego PAN z 21 czerwca 2018r.)
  2. Nr1/rk/07/2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dla dr hab. inż. arch. Justyny Kobylarczyk, prof. PK
  3. Nr2/rk/07/2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dla dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK
  4. Nr1/d/07/2019 w sprawie ustalenia listy przedmiotów fakultatywnych w ramach oferty dydaktycznej na kierunkach Architektura i Architektura Krajobrazu w roku akademickim 2019/2020 – kontynuacja

 

data publikacji: 25-07-2019    edycja: 25-07-2019