RW 13 02 2019

Rada Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 13.02.2019 podjęła następujące uchwały:

 1. Nr 01/o/02/2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na umowę o pracę dr hab. inż. arch. Beaty Makowskiej na stanowisko adiunkta z habilitacją w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.03.2019 r. na czas nieokreślony
 2. Nr 02/o/02/2019 w sprawie zmiany stanowiska z wykładowcy na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK dla dr inż. arch. Krzysztofa Petrusa
 3. Nr 03/o/02/2019 w sprawie zmiany stanowiska z asystenta n-d na stanowisko adiunkta w Instytucie Projektowania Miast i Regionów WA PK dla dr inż. arch. Mariusza Łysienia
 4. Nr 01/org/02/2019 w sprawie składu Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia i Akredytacji Studiów
 5. Nr 02/org/02/2019 w sprawie składu Wydziałowej Komisji Dydaktyki i Studiów Doktoranckich
 6. Nr 03/org/02/2019 w sprawie wyboru 3 kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej
 7. Nr 01/d/02/2019 w sprawie korekty programu na kierunku Architektura na II stopniu sem. 01 od roku akadem. 2018/2019
 8. Nr 02/d/02/2019 w sprawie Korekty w ilości ECTS na kierunku Architektura na I stopniu sem. 04 i 06, oraz na II stopniu w sem. 01 od roku akadem.2018/2019
 9. Nr 01/rk/02/2019 w sprawie zaopiniowania wniosku dr inż. arch. Damiana Radwańskiego o umorzenie postępowania habilitacyjnego
 10. Nr 03/rk/02/2019 w sprawie odwołania dr inż. Miłosza Walerzaka od Uchwały Rady Wydziału Architektury z dnia 10.10.2018 r. ( nr 2/rk/10/2018) dotyczącej odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
 11. Nr 04/rk/02/2019 w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji , w tym sekretarza i recenzenta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Tomasza Dziubeckiego
 12. Nr 05/rk/02/2019 w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji , w tym sekretarza i recenzenta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Anny Bojęś- Białasik
 13. Nr 06/rk/02/2019 w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji , w tym sekretarza i recenzenta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Barbary Stec
 14. Nr 07/rk/02/2019 w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji , w tym sekretarza i recenzenta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Dominiki Pazder
 15. Nr 08/rk/02/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadania stopnia doktora nauk technicznych dla mgr inż. arch. Martina Vaščáka
 16. Nr 09/rk/02/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Marka Gransickiego i dopuszczenia do publicznej obrony
 17. Nr 10/rk/02/2019 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Grzegorza Mirka i powołania promotora
data publikacji: 25-02-2019    edycja: 25-02-2019