RW 18 09 2019

Rada Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 18.09.2019 podjęła następujące uchwały:

 1. 1.1/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z adiunkta naukowo-dydaktycznego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. inż. arch. Jolanty Sroczyńskiej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK
 2. 1.2/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z adiunkta naukowo-dydaktycznego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. inż. arch. Macieja Motaka w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK
 3. 1.3/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z adiunkta naukowo-dydaktycznego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. inż. arch. Anny Bojęś -Białasik w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK
 4. 1.4/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z adiunkta naukowo-dydaktycznego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. inż. arch. Jacka Czechowicza w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK
 5. 1.5/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z adiunkta naukowo-dydaktycznego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. inż. arch. Patrycji Haupt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Projektowania Urbanistycznego WA PK
 6. 1.6/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z adiunkta naukowo-dydaktycznego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. inż. arch. Mariusza Twardowskiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Projektowania Urbanistycznego WA PK
 7. 1.7/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z adiunkta naukowo-dydaktycznego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. inż. arch. Beaty Malinowskiej-Petelenz w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Projektowania Urbanistycznego WA PK
 8. 1.8/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z adiunkta naukowo-dydaktycznego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. inż. arch. Teresy Kusionowicz w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Projektowania Budowlanego WA PK
 9. 1.9/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z adiunkta naukowo-dydaktycznego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. inż. arch. Przemysława Markiewicza – Zachorskiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Projektowania Budowlanego WA PK
 10. 1.11/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z adiunkta naukowo-dydaktycznego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. inż. arch. Bogusława Podhalańskiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Projektowania Miast i Regionów WA PK
 11. 1.12/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z adiunkta naukowo-dydaktycznego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. inż. arch. Beaty Makowskiej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Projektowania Miast i Regionów WA PK
 12. 1.13/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z adiunkta naukowo-dydaktycznego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. szt. Ryszarda Grazdy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Rysunku Malarstwa i Rzeźby WA PK
 13. 1.14/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z adiunkta naukowo-dydaktycznego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. inż. arch. Urszuli Forczek-Brataniec w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Architektury Krajobrazu WA PK
 14. 2/o/09/2019 w sprawie uzupełnienia Wydziałowej Komisji Wyborczej – kadencja 2016-2020
 15. 3/o/09/2019 w sprawie powołania dr hab. inż. arch. Magdaleny Jagiełłlo-Kowalczyk, prof. PK na dyrektora instytutu Projektowania Urbanistycznego WA PK
 16. 4/o/09/2019 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę w wyniku postępowania konkursowego mgr inż. arch. Szymona Baczyńskiego na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Projektowania Budowlanego WA PK
 17. 5/o/09/2019 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę emerytowanego pracownika prof. dr hab. inż. arch. Kazimierza Kuśnierza na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony od 01.10.2019 – 30 .09.2020 w wymiarze pełnego etatu w instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK
 18. 6/o/09/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni dr hab. inż. arch. Małgorzaty Mizi w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w wymiarze ½ etatu w Instytucie Projektowania Urbanistycznego WA PK
 19. 7.4/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z asystenta naukowo-dydaktycznego na stanowisko adiunkta dla dr inż. arch. Karoliny Dudzic Gyurkovich w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Projektowania Urbanistycznego WA PK
 20. 7.5/o/09/2019 w sprawie zmiany stanowiska z asystenta naukowo-dydaktycznego na stanowisko adiunkta dla dr inż. arch. Wojciecha Sumleta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Projektowania Urbanistycznego WA PK
 21. 1/rk/09/2019 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych dla dr szt. Tomasza Dziubeckiego
 22. 2/rk/09/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Piotrowi Pikulskiemu
 23. 3/rk/09/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Romanowi Paruchowi.
 24. 4/rk/09/2019 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Damiana Poklewskiego Koziełł, ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich
 25. 5/rk/09/2019 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Karoliny Wieji, ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich
 26. 6/rk/09/2019 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Andrzeja Truszczyńskiego, ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich
 27. 7/rk/09/2019 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Adama Podhalańskiego, ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich
 28. 8/rk/09/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Lukasa Olmy i dopuszczenia do publicznej obrony
 29. 9/rk/09/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. Laurze Kochel
 30. 1/d/09/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w opisach efektów uczenia się i opisach programu studiów dla kierunku Architektura na studiach I i II stopnia

 

data publikacji: 04-10-2019    edycja: 04-10-2019