RW 19 06 2019

Rada Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 19.06.2019 podjęła następujące uchwały:

 1. Nr1/o/06/2019 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr hab. inż. arch. Mateusza Gyurkovicha adiunkta z habilitacją na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Projektowania Urbanistycznego WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.09.2019 na czas nieokreślony.
 2. Nr2/o/06/2019 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr hab. inż. arch. Anny Kantarek adiunkta z habilitacją na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Projektowania Urbanistycznego  WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.09.2019 na czas nieokreślony.
 3. Nr3/o/06/2019 w sprawie Zatrudnienia na umowę o pracę dr hab. inż. arch. Marcina Charciarka adiunkta z habilitacją na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Projektowania Architektonicznego w  WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.09.2019 na czas nieokreślony.(z zastrzeżeniem spełnienia wymogów § 84 ust. 3 Statutu PK)
 4. Nr4/o/06/2019 w sprawie Zatrudnienia na umowę o pracę dr hab. inż. arch. Michała Krupy adiunkta z habilitacją na stanowisko profesora nadzwyczajnego w  Instytucie Projektowania Urbanistycznego w  WA PK w wymiarze pełnego etatu od 01.09.2019 na czas nieokreślony.(z zastrzeżeniem spełnienia wymogów § 84 ust. 3 Statutu PK)
 5. Nr1/org/06/2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej- kadencja 2020 – 2023
 6. Nr 2.1/org/06/2019 w sprawie wskazania przedstawiciela dyscypliny Architektura i urbanistyka do Rady Szkoły Doktorskiej na okres pierwszej kadencji
 7. Nr 2.2/org/06/2019 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Wydziału do Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej dla dyscypliny Architektura i Urbanistyka
 8. Nr 1/rk/06/2019 w sprawie nadania stopnia dr habilitowanego nauk  inżynieryjno-technicznych dr inż. arch. Jacka Czechowicza
 9. Nr 2/rk/06/2019 w sprawie nadania stopnia dr habilitowanego nauk  inżynieryjno-technicznych dr inż. arch. Joannie Gil-Mastalerczyk
 10. Nr 3/rk/06/2019 w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Andrzeja Kłosaka
 11. Nr 4/rk/06/2019 w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Agnieszki Ozimek
 12. Nr 5/rk/06/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Sylwii Mochockiej i dopuszczenie do publicznej obrony
 13. Nr 6/rk/06/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Laury Kochel i dopuszczenie do publicznej obrony
 14. Nr 7/rk/06/2019 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Michała Nessela i ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich.
 15. Nr 8/rk/06/2019 w sprawie Powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Marii Węgrzyniak i ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich
 16. Nr 9/rk/06/2019 w sprawie Powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Manezhy Dost i ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich
 17. Nr 10/rk/06/2019 w sprawie Powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Bartłomieja Tomkowicza i ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich
 18. Nr 11/rk/06/2019 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż., arch. kraj. Katarzyny Elwart i ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich
 19. Nr 1.1/d/06/2019 w sprawie utworzenia zaawansowanych 2 semestralnych studiów podyplomowych: „Zaawansowane zagadnienia BIM w architekturze i budownictwie na rok akademicki 2019/2020
 20. Nr 1.2/d/06/2019 w sprawie planu i programu, efektów kształcenia oraz przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej  studiów podyplomowych
 21. Nr 2.1/d/06/2019 w sprawie efektów uczenia się dla kierunku Architektura –I stopień – profil ogólno akademicki – studia stacjonarne i niestacjonarne
 22. Nr 2.2/d/06/2019 w sprawie efektów uczenia się dla kierunku Architektura –II stopień – profil ogólno akademicki – studia stacjonarne i niestacjonarne
 23. Nr 2.3/d/06/2019 w sprawie programu studiów I stopnia kierunku Architektura – studia stacjonarne i niestacjonarne (profil ogólno akademicki) ze zmianami wynikającymi z dostosowania programu studiów do wymagań Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 24. Nr 2.4/d/06/2019 w sprawie  programu studiów II stopnia kierunku Architektura – studia stacjonarne i niestacjonarne (profil ogólno akademicki) ze zmianami wynikającymi z dostosowania programu studiów do wymagań Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 25. Nr 3/d/06/2019 w sprawie zatwierdzenia listy kursów fakultatywnych oferowanych w roku akademickim 2019/2020 w ramach realizacji programu studiów na kierunkach: Architektura i Architektura Krajobrazu
data publikacji: 25-07-2019    edycja: 25-07-2019