RW 24 04 2019

Rada Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 24.04.2019 podjęła następujące uchwały:

 1. Nr 1/rk/04/II/2019 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. arch. Sabiny Kuc, prof. PK i wyznaczenia kandydatów na recenzentów.
 2. Nr 2/rk/04/II/2019 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. arch. Piotra Obracaja i wyznaczenia kandydatów na recenzentów.
 3. Nr 3/rk/04/II/2019 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr inż. arch. Marcie Skibie
 4. Nr 4/rk/04/II/2019 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Lukasa Olmy, ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich
 5. Nr 5/rk/04/II/2019 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Moniki Bober i powołania promotora
 6. Nr 6/rk/04/II/2019 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Anny Bulandy –Jansen i powołania promotora
 7. Nr 7/rk/04/II/2019 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Krzysztofa Fornagiela i powołania promotora oraz promotora pomocniczego
 8. Nr 8/rk/04/II/2019 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Elizy Owczarek i powołania promotora
 9. Nr 9/rk/04/II/2019 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Macieja Wójtowicza i powołania promotorów
 10. Nr 10/rk/04/II/2019 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Kingi Raczak i powołania promotora
 11. Nr 11/rk/04/II/2019 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Bartłomieja Srok i powołania promotora
 12. Nr 12/rk/04/II/2019 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Agnieszki Żabickiej i powołania promotora
 13. Nr 13/rk/04/II/2019 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Marty Baum i powołania promotora  oraz promotora pomocniczego
 14. Nr 14/rk/04/II/2019 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż., kraj Kamila Rawskiego i powołania promotora oraz promotora pomocniczego
 15. Nr 15/rk/04/II/2019 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż., kraj. Agnieszki Skóry i powołania promotora
 16. Nr 16/rk/04/II/2019 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego dr inż. arch. Anny Porębskiej
 17. Nr 17/rk/04/II/2019 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Szymona Filipowskiego i powołania promotora oraz promotora pomocniczego.

 

 

data publikacji: 22-05-2019    edycja: 04-06-2019