Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki
 • Dr inż. arch. Maciej Skaza                                   -przewodniczący
 • Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK
 • Dr inż. arch. Lukas Olma
 • Dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK
 • Dr inż. arch. Paweł Żuk
 • Dr inż. arch. Agnieszka Matusik
 • Dr inż. Dorota Machowska
 • dr inż. arch. Daniel Ogrodnik
 • dr inż. arch. Elżbieta Kusińska
 • dr hab. inż. arch. Marcin Barański, prof. PK
 • Mgr Anna Marek
 • Wiktoria Duś – przedstawiciel studentów WA PK
data publikacji: 09-04-2021    edycja: 23-03-2022