Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof.PK  -przewodnicząca
 • Dr inż. arch. Anna Ziobro                                              – sekretarz
 • Dr hab. inż. arch. Marcin Barański, prof. PK
 • Dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK
 • Dr inż. arch. Manezha Dost
 • Dr inż. Miłosz Zieliński
 • Dr inż. arch. Tomasz Gaczoł
 • Dr inż. arch. Marek Początko
 • Mgr inż. arch. Wojciech Świątek – koordynator ds. ankietyzacji
 • Mgr inż. arch. Rafał Zieliński
 • Mgr inż. arch. Paweł Tor
data publikacji: 09-04-2021    edycja: 18-11-2021