Pełnomocnicy, Koordynatorzy, Przedstawiciele

Pełnomocnicy Dziekana:

Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Działalności Naukowej w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Anna Porębska

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522aksbe1618557522rop.a1618557522nna1618557522

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Władzami Samorządowymi i Otoczeniem Gospodarczym w Kraju i Zagranicą w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, prof. PK

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522acyzr1618557522pap.a1618557522nytsy1618557522rk1618557522

 

Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji elektronicznego trybu głosowania

Dr inż. arch. Maciej Skaza

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522azaks1618557522.jeic1618557522am1618557522

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej Wydziału Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski, prof. PK

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522ikswo1618557522najob1618557522.fotz1618557522syzrk1618557522

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Anglojęzycznych na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522atnar1618557522f.ann1618557522a1618557522

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Kół Naukowych w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Farid Nassery

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522yress1618557522an.di1618557522raf1618557522

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Inwestycji i Remontów w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Przemysław Bigaj

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522jagib1618557522.wals1618557522ymezr1618557522p1618557522

 

Koordynatorzy:

Koordynator Praktyk Studenckich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522cuk.a1618557522nibas1618557522

 

Koordynator Programu Erasmus na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Justyna Tarajko – Kowalska

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522okjar1618557522at.an1618557522ytsuj1618557522

 

Koordynator Międzywydziałowego Kierunku Studiów I i II stopnia Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522yzalb1618557522.lafa1618557522r1618557522

 

Kuratorzy :

Kurator Galerii Wydziału Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. szt. Ryszard Grazda, prof. PK

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522adzar1618557522g.dra1618557522zsyr1618557522

 

Kurator Galerii A1 na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr szt. Katarzyna Kołodziejczyk

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522kyzcj1618557522eizdo1618557522lok.a1618557522nyzra1618557522tak1618557522

 

Przedstawiciele:

Przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Krakowa na lata 2021 – 2023

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522apurk1618557522.lahc1618557522im1618557522

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Naukowej Centrum Doskonalenia Badań Naukowych w kadencji 2021- 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz – Krupa

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522apurk1618557522-zrei1618557522nsuk.1618557522akini1618557522mod1618557522

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Bibliotecznej

Dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz – Zahorski, prof. PK

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522zciwe1618557522ikram1618557522.wals1618557522ymezr1618557522p1618557522

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Szkoły Doktorskiej

Dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522katom1618557522.jeic1618557522am1618557522

 

 Przedstawiciele Wydziału Architektury w Komisjach Senackich:

Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr w kadencji 2020- 2024

prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz – Krupa

 

Senacka Komisja ds. Dydaktyki w kadencji 2020 – 2024

dr inż. arch. Maciej Skaza

 

Senacka Komisja ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów w kadencji 2020 – 2024

Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

 

Senacka Komisja Statutowa w kadencji 2020 – 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

 

Senacka Komisja ds. Etyki w kadencji 2020 – 2024

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak, prof. PK

 

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020 – 2024

dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

 

Inne funkcje:

Ambasador Dostępności w kadencji 2021 – 2023

Dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522lebro1618557522k.hce1618557522icjow1618557522

 

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522iksle1618557522tub.z1618557522reimi1618557522zak1618557522

 

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2023

Dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK

e-mail: lp.ud1618557522e.kp@1618557522katom1618557522.jeic1618557522am1618557522

 

 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 11-03-2021