Pełnomocnicy, Koordynatorzy, Przedstawiciele

Pełnomocnicy Dziekana:

Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Działalności Naukowej w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Anna Porębska

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683aksbe1653537683rop.a1653537683nna1653537683

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Władzami Samorządowymi i Otoczeniem Gospodarczym w Kraju i Zagranicą w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683apurk1653537683.lahc1653537683im1653537683

 

Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji elektronicznego trybu głosowania

Dr inż. arch. Maciej Skaza

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683azaks1653537683.jeic1653537683am1653537683

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej Wydziału Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski, prof. PK

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683ikswo1653537683najob1653537683.fotz1653537683syzrk1653537683

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Anglojęzycznych na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683atnar1653537683f.ann1653537683a1653537683

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Kół Naukowych w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Farid Nassery

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683yress1653537683an.di1653537683raf1653537683

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Inwestycji i Remontów w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Przemysław Bigaj

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683jagib1653537683.wals1653537683ymezr1653537683p1653537683

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2021-2024

Dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683rebag1653537683-zciw1653537683orohe1653537683rh.an1653537683nah1653537683

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Konkursów Studenckich w kadencji 2021-2024

Dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683kezot1653537683s.zsa1653537683kul1653537683

 

Pełnomocnik Dziekana ds. International School of Engineering (Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej) przy Tjanjin Chengjian University ( ISE)

Dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683azsiw1653537683azr1653537683

 

Pełnomocnik Dziekana ds. równości

Dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683cnaro1653537683l-aks1653537683wokap1653537683zs.an1653537683ytsen1653537683re1653537683

 

Koordynatorzy:

Koordynator Praktyk Studenckich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w kadencji 2021- 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683cuk.a1653537683nibas1653537683

 

Koordynator Programu Erasmus na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Justyna Tarajko – Kowalska

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683okjar1653537683at.an1653537683ytsuj1653537683

 

Koordynator Międzywydziałowego Kierunku Studiów I i II stopnia Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683yzalb1653537683.lafa1653537683r1653537683

 

Kuratorzy :

Kurator Galerii Wydziału Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. szt. Ryszard Grazda, prof. PK

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683adzar1653537683g.dra1653537683zsyr1653537683

 

Kurator Galerii A1 na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr szt. Katarzyna Kołodziejczyk

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683kyzcj1653537683eizdo1653537683lok.a1653537683nyzra1653537683tak1653537683

 

Przedstawiciele:

Przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Krakowa na lata 2021 – 2023

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683apurk1653537683.lahc1653537683im1653537683

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Naukowej Centrum Doskonalenia Badań Naukowych w kadencji 2021- 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz – Krupa

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683apurk1653537683-zrei1653537683nsuk.1653537683akini1653537683mod1653537683

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Bibliotecznej

Dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz – Zahorski, prof. PK

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683zciwe1653537683ikram1653537683.wals1653537683ymezr1653537683p1653537683

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683katom1653537683.jeic1653537683am1653537683

 

 Przedstawiciele Wydziału Architektury w Komisjach Senackich:

Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr w kadencji 2020- 2024

prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz – Krupa

 

Senacka Komisja ds. Dydaktyki w kadencji 2020 – 2024

dr inż. arch. Maciej Skaza

 

Senacka Komisja ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów w kadencji 2020 – 2024

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK

 

Senacka Komisja Statutowa w kadencji 2020 – 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

 

Senacka Komisja ds. Etyki w kadencji 2020 – 2024

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak, prof. PK

 

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020 – 2024

dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

 

Komisja dyscyplinarna ds Studentów i Doktorantów 2021-2025

dr hab. inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, prof. PK

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds Studentów i Doktorantów 2021-2025

dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK – przewodnicząca komisji

 

Inne funkcje:

Ambasador Dostępności w kadencji 2021 – 2023

Dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683lebro1653537683k.hce1653537683icjow1653537683

 

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683iksle1653537683tub.z1653537683reimi1653537683zak1653537683

 

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2023

Dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK

e-mail: lp.ud1653537683e.kp@1653537683katom1653537683.jeic1653537683am1653537683

 

 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 27-09-2021