Pełnomocnicy, Koordynatorzy, Przedstawiciele

Pełnomocnicy Dziekana:

Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Działalności Naukowej w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Anna Porębska

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518aksbe1664770518rop.a1664770518nna1664770518

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Władzami Samorządowymi i Otoczeniem Gospodarczym w Kraju i Zagranicą w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518apurk1664770518.lahc1664770518im1664770518

 

Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji elektronicznego trybu głosowania

Dr inż. arch. Maciej Skaza

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518azaks1664770518.jeic1664770518am1664770518

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej Wydziału Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski, prof. PK

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518ikswo1664770518najob1664770518.fotz1664770518syzrk1664770518

 

Pełnomocnik Dziekana ds. pomocy Ukrainie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518zciwo1664770518tjow.1664770518akzse1664770518inga1664770518

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Anglojęzycznych na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518atnar1664770518f.ann1664770518a1664770518

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Kół Naukowych w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Farid Nassery

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518yress1664770518an.di1664770518raf1664770518

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Inwestycji i Remontów w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Przemysław Bigaj

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518jagib1664770518.wals1664770518ymezr1664770518p1664770518

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2021-2024

Dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518rebag1664770518-zciw1664770518orohe1664770518rh.an1664770518nah1664770518

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Konkursów Studenckich w kadencji 2021-2024

Dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518kezot1664770518s.zsa1664770518kul1664770518

 

Pełnomocnik Dziekana ds. International School of Engineering (Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej) przy Tjanjin Chengjian University ( ISE)

Dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518azsiw1664770518azr1664770518

 

Pełnomocnik Dziekana ds. równości

Dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518cnaro1664770518l-aks1664770518wokap1664770518zs.an1664770518ytsen1664770518re1664770518

 

Pełnomocnik Dziekana ds. akredytacji RIBA

dr inż. arch. Wojciech Świątek

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518ketai1664770518ws.hc1664770518eicjo1664770518w1664770518

 

Koordynatorzy:

Koordynator Praktyk Studenckich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w kadencji 2021- 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518cuk.a1664770518nibas1664770518

 

Koordynator Programu Erasmus na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Justyna Tarajko – Kowalska

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518okjar1664770518at.an1664770518ytsuj1664770518

 

Koordynator Międzywydziałowego Kierunku Studiów I i II stopnia Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518yzalb1664770518.lafa1664770518r1664770518

 

Kurator Galerii A1 na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr szt. Katarzyna Kołodziejczyk

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518kyzcj1664770518eizdo1664770518lok.a1664770518nyzra1664770518tak1664770518

 

Przedstawiciele:

Przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Krakowa na lata 2021 – 2023

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518apurk1664770518.lahc1664770518im1664770518

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Naukowej Centrum Doskonalenia Badań Naukowych w kadencji 2021- 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz – Krupa

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518apurk1664770518-zrei1664770518nsuk.1664770518akini1664770518mod1664770518

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Bibliotecznej

Dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz – Zahorski, prof. PK

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518zciwe1664770518ikram1664770518.wals1664770518ymezr1664770518p1664770518

 

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518katom1664770518.jeic1664770518am1664770518

 

 Przedstawiciele Wydziału Architektury w Komisjach Senackich:

Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr w kadencji 2020- 2024

prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz – Krupa

 

Senacka Komisja ds. Dydaktyki w kadencji 2020 – 2024

dr inż. arch. Maciej Skaza

 

Senacka Komisja ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów w kadencji 2020 – 2024

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK

 

Senacka Komisja Statutowa w kadencji 2020 – 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

 

Senacka Komisja ds. Etyki w kadencji 2020 – 2024

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak, prof. PK

 

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020 – 2024

dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

 

Komisja dyscyplinarna ds Studentów i Doktorantów 2021-2025

dr hab. inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, prof. PK

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds Studentów i Doktorantów 2021-2025

dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK – przewodnicząca komisji

 

Inne funkcje:

Ambasador Dostępności w kadencji 2021 – 2023

Dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518lebro1664770518k.hce1664770518icjow1664770518

 

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518iksle1664770518tub.z1664770518reimi1664770518zak1664770518

 

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2023

Dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK

e-mail: lp.ud1664770518e.kp@1664770518katom1664770518.jeic1664770518am1664770518

 

 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 27-05-2022