Ogłoszenia

Harmonogram zadań w  Projekcie „Architectural Device Hub<35”
dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Architektura Politechniki Krakowskiej

 

Zadanie 1:

Szkolenia z zakresu zarządzania obiektowymi bazami danych BIM w obszarze architektury – BIM dla dydaktyków

Terminy szkoleń:

13.06.2018 (środa) – 8.00-16.00

20.06.2018 (środa) – 8.00-16.00

09-12.07.2018 (poniedziałek – czwartek) – 8.00 – 16.00

Zadanie 2:

Szkolenia z zakresu wykorzystania baz danych wydawnictw naukowych oraz obsługi narzędzi zarządzania informacją naukową.

Terminy szkoleń:

27-28.09.2018 – (czwartek – piątek) – 8.00-16.00

Zadanie 3:

Szkolenie z zakresu innowacyjnej metody dydaktycznej Design Thinking.

Terminy szkoleń:

14-16.11.2018 – (środa – piątek) – 8.00-16.00

data publikacji: 01-03-2018    edycja: 21-05-2018