Ogłoszenia WKR

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH – KIERUNEK ARCHITEKTURA – STUDIA NIESTACJONARNE

INFORMACJA O PROGACH PUNKTOWYCH DLA STUDIÓW W TRYBIE NIESTACJONARNYM

 

—————————————

ZWERYFIKOWANA LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH – KIERUNEK ARCHITEKTURA – STUDIA STACJONARNE

ZWERYFIKOWANA LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH – KIERUNEK ARCHITEKTURA – STUDENCI NIESTACJONARNI PRZYJĘCI NA STUDIA STACJONARNE

INFORMACJA O PROGACH PUNKTOWYCH DLA LIST ZWERYFIKOWANYCH

 

—————————————

Lista osób przyjętych-Architektura-studia stacjonarne

Lista osób przyjętych-Architektura-studenci niestacjonarni przyjęci na studia stacjonarne

Lista osób nieprzyjetych -Architektura-studia stacjonarne

Lista osób nieprzyjętych-Architektura-studenci niestacjonarni nieprzyjęci na studia stacjonarne

Informacja o progach punktowych

Informacja o konieczności potwierdzania chęci rozpoczęcia studiów

Informacja o deklaracji zmiany na tryb niestacjonarny

Deklaracja na studia niestacjonarne

Informacja o składaniu oswiadczenia o rezygnacji ze studiów

Oswiadczenie o rezygnacji

Informacja o dyżurach WKR -przerwa wakacyjna

 

——

LISTA Z WYNIKAMI EGZAMINU WSTĘPNEGO

OGŁOSZENIE O WGLĄDZIE DO PRAC

WNIOSEK O WGLĄD DO PRAC

INFORMACJA O SKŁADANIU DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

INFORMACJA O SKŁADANIU ODWOŁAŃ

ODWOŁANIE OD DECYZJI WKR

 

______________________________

LISTA ZDAJĄCYCH – PODZIAŁ NA SALE PODCZAS EGZAMINU WSTĘPNEGO

INFORMACJA O JEDNEJ TURZE EGZAMINU

INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTEREOSWANYCH ZAKWATEROWANIEM NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO PK NA CZAS EGZAMINU WSTĘPNEGO

______________________________

Informator dla kandydatów

 

 

 

 

 

 

 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 26-07-2017