Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów I i II stopnia

OGŁOSZENIE O WGLĄDZIE DO PORTFOLIO

WNIOSEK O WGLĄD DO PRAC

———————–

INFORMACJA O PROGACH PUNKTOWYCH DLA LIST OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WPISU NA LISTĘ STUDENTÓW W DNIU 21.09.2020

———————–

INFORMACJA O PROGACH PUNKTOWYCH DLA LIST OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WPISU NA LISTĘ STUDENTÓW W DNIU 17.09.2020

———————–

DEKLARACJA CHĘCI STUDIOWANIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ W TRYBIE NIESTACJONARNYM

INFORMACJA O PROGACH PUNKTOWYCH DLA LIST OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WPISU NA LISTĘ STUDENTÓW W DNIU 18.08.2020

———————–

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAKWALIFIKOWANIA W KOLEJNYM TERMINIE

INFORMACJA O KONIECZNOŚCI WYBORU KIERUNKU

INFORMACJA O SKŁADANIU OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI ZE STUDIÓW

FORMULARZ REZYGNACJI Z UDZIAŁU W REKRUTACJI

———————–

INFORMACJA O SKŁADANIU DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

INFORMACJA O PROGACH PUNKTOWYCH DLA LIST OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WPISU NA LISTĘ STUDENTÓW W DNIU 18.08.2020

WGLĄD DO PRAC – SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY PORZĄDKOWE

———————–

ARCHITEKTURA – STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM – TEST KOMPETENCJI – OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WGLĄDZIE DO PRAC EGZAMINACYJNYCH I/LUB PORTFOLIO

WNIOSEK O WGLĄD DO PRAC

INFORMACJA O SKŁADANIU ODWOŁAŃ OD DECYZJI O ODMOWIE PRZYJĘCIA NA STUDIA

DRUK ODWOŁANIA OD DECYZJI O ODMOWIE PRZYJĘCIA NA STUDIA

———————–

OGŁOSZENIE O PRZESYŁANIU PORTFOLIO I EGZAMINU

———————–

Serwis rekrutacyjny PK.

data publikacji: 28-03-2019    edycja: 28-09-2020