Dyplomy

Komisje dyplomowe

Architektura

K1 K2 K3 K4 K5
K6  K7 K8 K9 K10
K11 K12 K13 K14 K15
K16 K17 K18 K19 K20

Architektura Krajobrazu

 AK1

Zestawienie komisji luty 2018r.

 


 

Organizacja semestrów dyplomowych – zimowego (studia I stopnia) oraz letniego (studia II stopnia) na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2017/18

 


 

Listy promotorów WA 2017/ 2018

INŻYNIERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH

MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH

MAGISTERSKICH I INŻYNIERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 


 

KIERUNEK ARCHITEKTURA

I stopień

II stopień

 

ARCHITECTURE IN ENGLISH (MA in English)

 


 

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I stopień

II stopień


Recenzja pracy dyplomowej

Zgłoszenie do promotora

Karta odejścia

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW WYŻSZYCH

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 15-02-2018