Dyplomy

Egzamin dyplomowy (magisterski) II termin – wrzesień 2020 – ważne informacje

– dyplomanci  II stopień Architektura i Architektura Krajobrazu

 

Uprzejmie informujemy, że wszyscy dyplomanci kierunku ARCHITEKTURA i ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, którzy chcą przystąpić do obrony pracy magisterskiej w  II terminie zobowiązani są złożyć w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS) niżej wymienione DOKUMENTY w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 07-09-2020r.

 

Studenci przystępujący do obrony w II terminie składają w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS) zakładka POCZTA do dnia 07-09-2020r.:

 • skan podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (z uzupełnionymi wszystkimi podpisami) (dostępny na stronie WA w zakładce: http://arch.pk.edu.pl/studenci/dyplomy/)
 • skan    Oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (załącznik)
 • skan Oświadczenia ze zgodą na zdalne przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (załącznik)

 

Pozostałe dokumenty należy przesłać do Dziekanatu Wydziału Architektury (adres: ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, p. Karolina Szlachta, pok. 11) przesyłką rejestrowaną do 16 października 2020 r. – data wpływu do Dziekanatu.

 • wniosek o wydanie kompletu dyplomu (załącznik)
 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
 • Oświadczenie zgody na zdalne przeprowadzenie egzaminu dyplomowego
 • wpłata za dyplom  (potwierdzenie wpłaty):

60,00 zł dyplom w j. polskim,

40,00 zł  odpis dyplomu w j. obcym (nie obowiązkowy)

220,00 zł dyplom RIBA (tylko dla kierunku Architektura)

 • 4 zdjęcia o formacie 4,5×6,5 (podpisane jedno zdjęcie miękkim ołówkiem)
 • karta odejścia (dostępna na stronie WA w zakładce: http://arch.pk.edu.pl/studenci/dyplomy/
 • kopia pracy dyplomowej  na CD,
 • kopia pracy dyplomowej w wersji papierowej drukowana dwustronnie format A4 (plansze również format A4), spięta listwą bez okładek,
 • biała koperta A4 z adnotacją: imię, nazwisko, tytuł pracy, data obrony

 

Wgrywanie prac do systemu ASAPhttp://antyplagiat.pk.edu.pl

 • załącznik (jak przygotować pracę)!!!! http://antyplagiat.pk.edu.pl/?p=30
 • do 07 września 2020r.
 • ostateczna akceptacji przez promotora to 11 września 2020r.
 • jeśli po wgraniu pracy dyplomowej do ASAP będzie szkic pracy dyplomowej proszę kontaktować się z Dziekanatem

 

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem (012) 628-31-63 lub mailowy lp.ud1603337361e.kp@1603337361athca1603337361lzsk1603337361

Planowany termin obron: 21 września-30 września 2020 roku.

_______________________________________________________________________

WNIOSEK O WYDANIE KOMPLETU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WRAZ Z SUPLEMENTEM DO DYPLOMU ORAZ ICH ODPISAMI (dot. obron dypl. po 01.10.2019)

_______________________________________________________________________

Komisje dyplomowe dla zainteresowanych dostępne są w eHMS

 


Organizacja semestrów dyplomowych – zimowego (studia I stopnia) oraz letniego (studia II stopnia) na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2019/20

Organizacja semestrów dyplomowych – zimowego (studia I stopnia) oraz letniego (studia II stopnia) na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2020/21 – Architektura

Organizacja semestrów dyplomowych – zimowego (studia I stopnia) oraz letniego (studia II stopnia) na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2020/21 – Architektura Krajobrazu

 


 

LISTA PROMOTORÓW INŻYNIERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH 2019/2020

LISTA PROMOTORÓW MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH 2019/2020

LISTA PROMOTORÓW MAGISTERSKICH I INŻYNIERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 


 

KIERUNEK ARCHITEKTURA

I stopień

II stopień

 

ARCHITECTURE IN ENGLISH (MA in English)

 


 

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I stopień

II stopień


Recenzja pracy dyplomowej

Zgłoszenie do promotora

Karta odejścia

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW WYŻSZYCH

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW DOTYCZĄCE TRYBU UZYSKIWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW – obowiązują od 01.10.2020

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 02-09-2020