Dyplomy

WNIOSEK O WYDANIE KOMPLETU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WRAZ Z SUPLEMENTEM DO DYPLOMU ORAZ ICH ODPISAMI (dot. obron dypl. po 01.10.2019)

_______________________________________________________________________

Komisje dyplomowe dla zainteresowanych dostępne są w eHMS

 


Organizacja semestrów dyplomowych – zimowego (studia I stopnia) oraz letniego (studia II stopnia) na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2019/20

 

 


 

LISTA PROMOTORÓW INŻYNIERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH 2019/2020

LISTA PROMOTORÓW MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH 2019/2020

LISTA PROMOTORÓW MAGISTERSKICH I INŻYNIERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 


 

KIERUNEK ARCHITEKTURA

I stopień

II stopień

 

ARCHITECTURE IN ENGLISH (MA in English)

 


 

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I stopień

II stopień


Recenzja pracy dyplomowej

Zgłoszenie do promotora

Karta odejścia

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW WYŻSZYCH

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 22-11-2019