Informacje bieżące

 

Wszystkie ważne informacje są zamieszczane w Wirtualnym Dziekanacie –  link

_______________________________________________________________________

GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU WA

PON. 12.00 – 14.30
WT. 08.30 – 12.00
ŚR. nieczynne
CZW. 11.00 – 13.00
PT. 11.00 – 13.00

_______________________________________________________________________

Umowa w sprawie praw do wyników powstałych przy realizacji pracy projektowej semestralnej wykonywanej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – wzór

______________________________________________________________________
Zapraszamy studentów do bezpłatnego udziału w egzaminie Autodesk Certified Professional, w ramach Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”.

OSTATNIE 5  WOLNYCH MIEJSC!

Termin: 25 lub 26 stycznia 2020 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.01.2020 r. (czwartek)

Informacje dotyczące egzaminu:
Egzamin trwa 120 minut, zawiera  35 pytań. Trzeba uzyskać 70% poprawnych odpowiedzi aby zdać.  Wynik jest od razu po zakończeniu egzaminu ponieważ odbywa się ONLINE. Egzamin jest nadzorowany przez akredytowanego Instruktora Autodesk.
W języku polskim jest dostępny na wersję AutoCAD 2019.

Każde pytanie jest wykonawcze, tzn. trzeba otworzyć wyznaczony plik z rysunkiem, w którym należy coś  ustawić, narysować lub zmienić, ewentualnie napisać, zwymiarować lub wydrukować, a następnie odczytać wskazaną wartość i  wpisać do panelu egzaminacyjnego.

Zakres egzaminu obejmuje tzw. Kurs podstawowy i Kurs zaawansowany. Nie zawiera pytań z zakresu 3D.

Po zdaniu egzaminu otrzymuje się Certyfikat „Autodesk Certified Professional” i  logo certyfikacji oraz można być wymienionym na ogólnodostępnej liście Autocadowych profesjonalistów online.

Szczegóły i zapisy: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=7452

Z poważaniem
Mirela Motyka
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel. 12 628 34 47
www.cj.pk.edu.pl


 

Bezpłatne warsztaty dla studentów!

w związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”,
uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne warsztaty dla studentów Politechniki Krakowskiej. Są one skierowane do studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia.

Warunkiem udziału w projekcie jest:
– posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej i posiadanie wpisu co najmniej na czwarty semestr studiów I stopnia lub na pierwszy semestr II stopnia,
– dostarczenie do Sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z semestru – w tym przypadku letniego, roku akademickiego 2018/2019

Szczegóły dostępne są na stronie www.cj.pk.edu.pl w zakładce POWER PK XXI 2.0

  


Konkurs na najlepszego studenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

regulamin Konkursu


 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 23-01-2020