Koła Naukowe na Wydziale Architektury

Na Wydziale Architektury aktualnie działa 22 Studenckich Kół Naukowych z których 22 jest zarejestrowanych, a jedno jest w trakcie reaktywacji. W ich pracach uczestniczy około 236 studentów. Każde Studenckie Koło Naukowe składa sprawozdanie z swojej działalności za poprzedni rok akademicki do 15 października danego roku Pełnomocnikowi Dziekana Wydziału Architektury ds. SKN.

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Architektury ds. SKN jest dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt (email: lp.ud1547923020e.kp@1547923020tpuah1547923020p1547923020), a Sekretarzem przy Pełnomocniku Dziekana WA ds. SKN jest  dr inż. arch. Maria Lubelska (email: lp.ud1547923020e.kp@1547923020aksle1547923020bulm1547923020)

Serdecznie zapraszamy do współpracy w istniejących już Kołach lub też do tworzenia nowych (zarządzenie Rektora). Poniżej lista Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Architektury.

SPIS STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Lp.

Nazwa Koła

Instytut

Opiekun

Kontakt

1. Architectura Militaris
Nr 3/86
Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich (A-81) / Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. Krzysztof Wielgus 12-628-24-65
lp.at1547923020ezag@1547923020aksny1547923020zrks.1547923020anna1547923020
lp.pw1547923020@sugl1547923020eiw_f1547923020otzsy1547923020zrk1547923020
2. Budownictwo Ogólne
Nr 20/86
Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (A-41) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK 12-628-24-59
lp.ud1547923020e.rk-1547923020fyc@k1547923020eruka1547923020p1547923020
3. Koło Naukowe „SZTUKA”
Nr 23/86
Samodzielny Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A-7) dr sztuki inż. arch. Marcin Barański 12-628-24-38
lp.ud1547923020e.kp.1547923020etuti1547923020tsni@15479230207-a1547923020
4. Fotografia
Nr 29/86
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz 12-628-24-89
lp.ud1547923020e.kp@1547923020zcalk1547923020iw1547923020
5. Architektura Najnowsza
Nr 44/98
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury I Konserwacji Zabytków (A-1) prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz – Gyurkovich,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
12-628-24-11
lp.2o1547923020@hciv1547923020okruy1547923020gm154792302012-628-24-21
lp.ud1547923020e.kp@1547923020zciwe1547923020iklai1547923020bj1547923020
6. Koło Naukowe„Imago”
Nr 46/00
Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Farid Nassery,
dr inż. Stanisław Krenich,
mgr sztuki Agnieszka Kucia
12-628-29-92
lp.ud1547923020e.kp@1547923020yress1547923020anf1547923020,12-628-32-18
lp.ud1547923020e.kp.1547923020hcem@1547923020hcine1547923020rk1547923020
7. Koło Naukowe „Detal” Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (A-41) /Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Bogdan Dziedzic 12-628-24-59
lp.ud1547923020e.kp.1547923020ksu@c1547923020izdei1547923020zd1547923020
8. Koło Naukowe Historii Architektury I Konserwacji Zabytków
Nr 61/05
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 12-628-24-08
lp.ud1547923020e.kp@1547923020akzcu1547923020ldaka1547923020
9. Koło Naukowe GROW Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk prof. PK 12-628-24-79
lp.u1547923020de.kp1547923020@llei1547923020gajm1547923020lp.ai1547923020retni1547923020@koll1547923020eigaj1547923020adgam1547923020
10. Koło Naukowe Historii Architektury Polskiej
Nr 80/2010
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
 12-628-24-21
lp.ud1547923020e.kp@1547923020zczsa1547923020we1547923020,
lp.ud1547923020e.kp@1547923020zciwe1547923020iklai1547923020bj1547923020
11. Koło Naukowe „Podole”
Nr 83/2011
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) /Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Jacek Czubiński 12 628 24 16
lp.p1547923020w@iks1547923020nibuz1547923020c.kec1547923020aj1547923020
lp.ud1547923020e.kp@1547923020nibuz1547923020cj1547923020
12. Młoda urbanistyka
Nr 85/2011
Zakład Projektowania Miast i Planowania Przestrzennego (A-51) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A-5) dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber 12-628-24-66
lp.ud1547923020e.kp@1547923020rebag1547923020-zciw1547923020orohe1547923020rhh1547923020
lp.ai1547923020retni1547923020@zciw1547923020orohe1547923020rh.an1547923020nah1547923020
13. Koło Naukowe “URBANator”
Nr 89/2012
Zakład Kompozycji Urbanistycznej (A31) /Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr inż. arch. Wojciech Wicher 12 628 24 28
lp.mo1547923020c.reh1547923020ciw@h1547923020craww1547923020,
lp.ud1547923020e.kp.1547923020ksu@r1547923020ehciw1547923020w1547923020
14. Studenckie Koło Naukowe Digital Landscape Architecture
Nr 92/2012
Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu / Instytut Architektury Krajobrazu (A8) mgr inż. Jacek Konopacki 12 628 24 69 lp.ud1547923020e.kp@1547923020ikcap1547923020onokj1547923020
15. Studenckie Koło Naukowe „Rzeźba”
Nr 93/2013
Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A7) mgr szt. art. rzeźb. Piotr Idzi 12 628 24 94
lp.ai1547923020retni1547923020@1izd1547923020irtoi1547923020p1547923020
16. Koło Naukowe Arboris
Nr 95/2013
Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych (A-83) /Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. kraj.Wojciech Bobek 12 628 24 60
lp.ud1547923020e.kp@1547923020kebob1547923020w1547923020
17. Studenckie Koło Naukowe „KARPATY”
Nr 98/2013
Zakład Architektury i Planowania Wsi (A35) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A3) mgr inż. arch. Agata Korzeniowska 12-628-24-13
lp.ud1547923020e.kp@1547923020akswo1547923020inezr1547923020oka1547923020
18. KN Projektowania Zrównoważonego
Nr 101/2013
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk prof. PK 12 628 31 10
lp.ud1547923020e.kp@1547923020kyzcr1547923020alybo1547923020kj1547923020,
lp.po1547923020@kyzc1547923020ralyb1547923020ok.j1547923020
19. Koło Naukowe „Architektura i Akwarela”
Nr 102/2013
Zakład Architektury Przemysłowej (A25) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A2) dr inż. arch. Krzysztof Ludwin 12 628 24 48
lp.ni1547923020wdul@1547923020niwdu1547923020l1547923020
20. Koło Naukowe „MIASTO PRZYSZŁOŚCI”
Nr 103/2013
Katedra Planowania Przestrzennegoi Ochrony Środowiska (A52) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A5) dr inż. arch. Daniel Ogrodnik 12-628-24 -68
lp.pw1547923020@sood1547923020ad1547923020,
lp.ud1547923020e.kp@1547923020kindo1547923020rgod1547923020
21. Studenckie Koło Naukowe BIM – Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych
Nr 108/2014
Katedra Konstrukcji i Technik Budowlanych (A-42) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) Dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz

 

Mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha

lp.ud1547923020e.kp@1547923020zciwe1547923020ikazc1547923020rujs1547923020

 

lp.ud1547923020e.kp@1547923020ahcul1547923020peicw1547923020

22. Koło Naukowe „WYOBRAŹNIA” Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Beata Vogt,

mgr inż. arch. Szymon Filipowski

12-628-29-92
moc.l1547923020iamg@1547923020tgove1547923020b1547923020,
moc.l1547923020iamg@1547923020famyz1547923020s1547923020
data publikacji: 09-07-2014    edycja: 24-10-2018