Koła Naukowe na Wydziale Architektury

Na Wydziale Architektury aktualnie działa 22 Studenckich Kół Naukowych z których 22 jest zarejestrowanych, a jedno jest w trakcie reaktywacji. W ich pracach uczestniczy około 236 studentów. Każde Studenckie Koło Naukowe składa sprawozdanie z swojej działalności za poprzedni rok akademicki do 15 października danego roku Pełnomocnikowi Dziekana Wydziału Architektury ds. SKN.

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Architektury ds. SKN jest dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt (email: lp.ud1527363062e.kp@1527363062tpuah1527363062p1527363062), a Sekretarzem przy Pełnomocniku Dziekana WA ds. SKN jest  dr inż. arch. Maria Lubelska (email: lp.ud1527363062e.kp@1527363062aksle1527363062bulm1527363062)

Serdecznie zapraszamy do współpracy w istniejących już Kołach lub też do tworzenia nowych (zarządzenie Rektora). Poniżej lista Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Architektury.

SPIS STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Lp.

Nazwa Koła

Instytut

Opiekun

Kontakt

1. Architectura Militaris
Nr 3/86
Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich (A-81) / Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. Krzysztof Wielgus 12-628-24-65
lp.at1527363062ezag@1527363062aksny1527363062zrks.1527363062anna1527363062
lp.pw1527363062@sugl1527363062eiw_f1527363062otzsy1527363062zrk1527363062
2. Budownictwo Ogólne
Nr 20/86
Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (A-41) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK 12-628-24-59
lp.ud1527363062e.rk-1527363062fyc@k1527363062eruka1527363062p1527363062
3. Koło Naukowe „SZTUKA”
Nr 23/86
Samodzielny Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A-7) dr sztuki inż. arch. Marcin Barański 12-628-24-38
lp.ud1527363062e.kp.1527363062etuti1527363062tsni@15273630627-a1527363062
4. Fotografia
Nr 29/86
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz 12-628-24-89
lp.ud1527363062e.kp@1527363062zcalk1527363062iw1527363062
5. Architektura Najnowsza
Nr 44/98
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury I Konserwacji Zabytków (A-1) prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz – Gyurkovich,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
12-628-24-11
lp.2o1527363062@hciv1527363062okruy1527363062gm152736306212-628-24-21
lp.ud1527363062e.kp@1527363062zciwe1527363062iklai1527363062bj1527363062
6. Koło Naukowe„Imago”
Nr 46/00
Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Farid Nassery,
dr inż. Stanisław Krenich,
mgr sztuki Agnieszka Kucia
12-628-29-92
lp.ud1527363062e.kp@1527363062yress1527363062anf1527363062,12-628-32-18
lp.ud1527363062e.kp.1527363062hcem@1527363062hcine1527363062rk1527363062
7. Koło Naukowe „Detal” Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (A-41) /Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Bogdan Dziedzic 12-628-24-59
lp.ud1527363062e.kp.1527363062ksu@c1527363062izdei1527363062zd1527363062
8. Koło Naukowe Historii Architektury I Konserwacji Zabytków
Nr 61/05
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 12-628-24-08
lp.ud1527363062e.kp@1527363062akzcu1527363062ldaka1527363062
9. Koło Naukowe GROW Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk prof. PK 12-628-24-79
lp.u1527363062de.kp1527363062@llei1527363062gajm1527363062lp.ai1527363062retni1527363062@koll1527363062eigaj1527363062adgam1527363062
10. Koło Naukowe Historii Architektury Polskiej
Nr 80/2010
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
 12-628-24-21
lp.ud1527363062e.kp@1527363062zczsa1527363062we1527363062,
lp.ud1527363062e.kp@1527363062zciwe1527363062iklai1527363062bj1527363062
11. Koło Naukowe „Podole”
Nr 83/2011
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) /Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Jacek Czubiński 12 628 24 16
lp.p1527363062w@iks1527363062nibuz1527363062c.kec1527363062aj1527363062
lp.ud1527363062e.kp@1527363062nibuz1527363062cj1527363062
12. Młoda urbanistyka
Nr 85/2011
Zakład Projektowania Miast i Planowania Przestrzennego (A-51) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A-5) dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber 12-628-24-66
lp.ud1527363062e.kp@1527363062rebag1527363062-zciw1527363062orohe1527363062rhh1527363062
lp.ai1527363062retni1527363062@zciw1527363062orohe1527363062rh.an1527363062nah1527363062
13. Koło Naukowe “URBANator”
Nr 89/2012
Zakład Kompozycji Urbanistycznej (A31) /Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr inż. arch. Wojciech Wicher 12 628 24 28
lp.mo1527363062c.reh1527363062ciw@h1527363062craww1527363062,
lp.ud1527363062e.kp.1527363062ksu@r1527363062ehciw1527363062w1527363062
14. Studenckie Koło Naukowe Digital Landscape Architecture
Nr 92/2012
Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu / Instytut Architektury Krajobrazu (A8) mgr inż. Jacek Konopacki 12 628 24 69 lp.ud1527363062e.kp@1527363062ikcap1527363062onokj1527363062
15. Studenckie Koło Naukowe „Rzeźba”
Nr 93/2013
Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A7) mgr szt. art. rzeźb. Piotr Idzi 12 628 24 94
lp.ai1527363062retni1527363062@1izd1527363062irtoi1527363062p1527363062
16. Koło Naukowe Arboris
Nr 95/2013
Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych (A-83) /Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. kraj.Wojciech Bobek 12 628 24 60
lp.ud1527363062e.kp@1527363062kebob1527363062w1527363062
17. Studenckie Koło Naukowe „KARPATY”
Nr 98/2013
Zakład Architektury i Planowania Wsi (A35) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A3) mgr inż. arch. Agata Korzeniowska 12-628-24-13
lp.ud1527363062e.kp@1527363062akswo1527363062inezr1527363062oka1527363062
18. KN Projektowania Zrównoważonego
Nr 101/2013
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk prof. PK 12 628 31 10
lp.ud1527363062e.kp@1527363062kyzcr1527363062alybo1527363062kj1527363062,
lp.po1527363062@kyzc1527363062ralyb1527363062ok.j1527363062
19. Koło Naukowe „Architektura i Akwarela”
Nr 102/2013
Zakład Architektury Przemysłowej (A25) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A2) dr inż. arch. Krzysztof Ludwin 12 628 24 48
lp.ni1527363062wdul@1527363062niwdu1527363062l1527363062
20. Koło Naukowe „MIASTO PRZYSZŁOŚCI”
Nr 103/2013
Katedra Planowania Przestrzennegoi Ochrony Środowiska (A52) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A5) dr inż. arch. Daniel Ogrodnik 12-628-24 -68
lp.pw1527363062@sood1527363062ad1527363062,
lp.ud1527363062e.kp@1527363062kindo1527363062rgod1527363062
21. Studenckie Koło Naukowe BIM – Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych
Nr 108/2014
Zakład Technik Budowlanych (A42) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. Wojciech Kopka 12 628 24 53
lp.ud1527363062e.kp@1527363062akpok1527363062w1527363062
22. Koło Naukowe „WYOBRAŹNIA” Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Beata Vogt,

mgr inż. arch. Szymon Filipowski

12-628-29-92
moc.l1527363062iamg@1527363062tgove1527363062b1527363062,
moc.l1527363062iamg@1527363062famyz1527363062s1527363062
data publikacji: 09-07-2014    edycja: 22-05-2018