Koła Naukowe na Wydziale Architektury

Na Wydziale Architektury aktualnie działa 22 Studenckich Kół Naukowych z których 22 jest zarejestrowanych, a jedno jest w trakcie reaktywacji. W ich pracach uczestniczy około 236 studentów. Każde Studenckie Koło Naukowe składa sprawozdanie z swojej działalności za poprzedni rok akademicki do 15 października danego roku Pełnomocnikowi Dziekana Wydziału Architektury ds. SKN.

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Architektury ds. SKN jest dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt (email: lp.ud1542201476e.kp@1542201476tpuah1542201476p1542201476), a Sekretarzem przy Pełnomocniku Dziekana WA ds. SKN jest  dr inż. arch. Maria Lubelska (email: lp.ud1542201476e.kp@1542201476aksle1542201476bulm1542201476)

Serdecznie zapraszamy do współpracy w istniejących już Kołach lub też do tworzenia nowych (zarządzenie Rektora). Poniżej lista Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Architektury.

SPIS STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Lp.

Nazwa Koła

Instytut

Opiekun

Kontakt

1. Architectura Militaris
Nr 3/86
Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich (A-81) / Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. Krzysztof Wielgus 12-628-24-65
lp.at1542201476ezag@1542201476aksny1542201476zrks.1542201476anna1542201476
lp.pw1542201476@sugl1542201476eiw_f1542201476otzsy1542201476zrk1542201476
2. Budownictwo Ogólne
Nr 20/86
Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (A-41) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK 12-628-24-59
lp.ud1542201476e.rk-1542201476fyc@k1542201476eruka1542201476p1542201476
3. Koło Naukowe „SZTUKA”
Nr 23/86
Samodzielny Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A-7) dr sztuki inż. arch. Marcin Barański 12-628-24-38
lp.ud1542201476e.kp.1542201476etuti1542201476tsni@15422014767-a1542201476
4. Fotografia
Nr 29/86
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz 12-628-24-89
lp.ud1542201476e.kp@1542201476zcalk1542201476iw1542201476
5. Architektura Najnowsza
Nr 44/98
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury I Konserwacji Zabytków (A-1) prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz – Gyurkovich,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
12-628-24-11
lp.2o1542201476@hciv1542201476okruy1542201476gm154220147612-628-24-21
lp.ud1542201476e.kp@1542201476zciwe1542201476iklai1542201476bj1542201476
6. Koło Naukowe„Imago”
Nr 46/00
Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Farid Nassery,
dr inż. Stanisław Krenich,
mgr sztuki Agnieszka Kucia
12-628-29-92
lp.ud1542201476e.kp@1542201476yress1542201476anf1542201476,12-628-32-18
lp.ud1542201476e.kp.1542201476hcem@1542201476hcine1542201476rk1542201476
7. Koło Naukowe „Detal” Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (A-41) /Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Bogdan Dziedzic 12-628-24-59
lp.ud1542201476e.kp.1542201476ksu@c1542201476izdei1542201476zd1542201476
8. Koło Naukowe Historii Architektury I Konserwacji Zabytków
Nr 61/05
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 12-628-24-08
lp.ud1542201476e.kp@1542201476akzcu1542201476ldaka1542201476
9. Koło Naukowe GROW Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk prof. PK 12-628-24-79
lp.u1542201476de.kp1542201476@llei1542201476gajm1542201476lp.ai1542201476retni1542201476@koll1542201476eigaj1542201476adgam1542201476
10. Koło Naukowe Historii Architektury Polskiej
Nr 80/2010
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
 12-628-24-21
lp.ud1542201476e.kp@1542201476zczsa1542201476we1542201476,
lp.ud1542201476e.kp@1542201476zciwe1542201476iklai1542201476bj1542201476
11. Koło Naukowe „Podole”
Nr 83/2011
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) /Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Jacek Czubiński 12 628 24 16
lp.p1542201476w@iks1542201476nibuz1542201476c.kec1542201476aj1542201476
lp.ud1542201476e.kp@1542201476nibuz1542201476cj1542201476
12. Młoda urbanistyka
Nr 85/2011
Zakład Projektowania Miast i Planowania Przestrzennego (A-51) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A-5) dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber 12-628-24-66
lp.ud1542201476e.kp@1542201476rebag1542201476-zciw1542201476orohe1542201476rhh1542201476
lp.ai1542201476retni1542201476@zciw1542201476orohe1542201476rh.an1542201476nah1542201476
13. Koło Naukowe “URBANator”
Nr 89/2012
Zakład Kompozycji Urbanistycznej (A31) /Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr inż. arch. Wojciech Wicher 12 628 24 28
lp.mo1542201476c.reh1542201476ciw@h1542201476craww1542201476,
lp.ud1542201476e.kp.1542201476ksu@r1542201476ehciw1542201476w1542201476
14. Studenckie Koło Naukowe Digital Landscape Architecture
Nr 92/2012
Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu / Instytut Architektury Krajobrazu (A8) mgr inż. Jacek Konopacki 12 628 24 69 lp.ud1542201476e.kp@1542201476ikcap1542201476onokj1542201476
15. Studenckie Koło Naukowe „Rzeźba”
Nr 93/2013
Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A7) mgr szt. art. rzeźb. Piotr Idzi 12 628 24 94
lp.ai1542201476retni1542201476@1izd1542201476irtoi1542201476p1542201476
16. Koło Naukowe Arboris
Nr 95/2013
Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych (A-83) /Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. kraj.Wojciech Bobek 12 628 24 60
lp.ud1542201476e.kp@1542201476kebob1542201476w1542201476
17. Studenckie Koło Naukowe „KARPATY”
Nr 98/2013
Zakład Architektury i Planowania Wsi (A35) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A3) mgr inż. arch. Agata Korzeniowska 12-628-24-13
lp.ud1542201476e.kp@1542201476akswo1542201476inezr1542201476oka1542201476
18. KN Projektowania Zrównoważonego
Nr 101/2013
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk prof. PK 12 628 31 10
lp.ud1542201476e.kp@1542201476kyzcr1542201476alybo1542201476kj1542201476,
lp.po1542201476@kyzc1542201476ralyb1542201476ok.j1542201476
19. Koło Naukowe „Architektura i Akwarela”
Nr 102/2013
Zakład Architektury Przemysłowej (A25) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A2) dr inż. arch. Krzysztof Ludwin 12 628 24 48
lp.ni1542201476wdul@1542201476niwdu1542201476l1542201476
20. Koło Naukowe „MIASTO PRZYSZŁOŚCI”
Nr 103/2013
Katedra Planowania Przestrzennegoi Ochrony Środowiska (A52) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A5) dr inż. arch. Daniel Ogrodnik 12-628-24 -68
lp.pw1542201476@sood1542201476ad1542201476,
lp.ud1542201476e.kp@1542201476kindo1542201476rgod1542201476
21. Studenckie Koło Naukowe BIM – Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych
Nr 108/2014
Katedra Konstrukcji i Technik Budowlanych (A-42) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) Dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz

 

Mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha

lp.ud1542201476e.kp@1542201476zciwe1542201476ikazc1542201476rujs1542201476

 

lp.ud1542201476e.kp@1542201476ahcul1542201476peicw1542201476

22. Koło Naukowe „WYOBRAŹNIA” Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Beata Vogt,

mgr inż. arch. Szymon Filipowski

12-628-29-92
moc.l1542201476iamg@1542201476tgove1542201476b1542201476,
moc.l1542201476iamg@1542201476famyz1542201476s1542201476
data publikacji: 09-07-2014    edycja: 24-10-2018