Koła Naukowe na Wydziale Architektury

Na Wydziale Architektury aktualnie działa 22 Studenckich Kół Naukowych z których 22 jest zarejestrowanych, a jedno jest w trakcie reaktywacji. W ich pracach uczestniczy około 236 studentów. Każde Studenckie Koło Naukowe składa sprawozdanie z swojej działalności za poprzedni rok akademicki do 15 października danego roku Pełnomocnikowi Dziekana Wydziału Architektury ds. SKN.

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Architektury ds. SKN jest dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt (email: lp.ud1573518113e.kp@1573518113tpuah1573518113p1573518113), a Sekretarzem przy Pełnomocniku Dziekana WA ds. SKN jest  dr inż. arch. Maria Lubelska (email: lp.ud1573518113e.kp@1573518113aksle1573518113bulm1573518113)

Serdecznie zapraszamy do współpracy w istniejących już Kołach lub też do tworzenia nowych (zarządzenie Rektora). Poniżej lista Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Architektury.

SPIS STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Lp.

Nazwa Koła

Instytut

Opiekun

Kontakt

1. Architectura Militaris
Nr 3/86
Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich (A-81) / Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. Krzysztof Wielgus 12-628-24-65
lp.at1573518113ezag@1573518113aksny1573518113zrks.1573518113anna1573518113
lp.pw1573518113@sugl1573518113eiw_f1573518113otzsy1573518113zrk1573518113
2. Budownictwo Ogólne
Nr 20/86
Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (A-41) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK 12-628-24-59
lp.ud1573518113e.rk-1573518113fyc@k1573518113eruka1573518113p1573518113
3. Koło Naukowe „SZTUKA”
Nr 23/86
Samodzielny Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A-7) dr sztuki inż. arch. Marcin Barański 12-628-24-38
lp.ud1573518113e.kp.1573518113etuti1573518113tsni@15735181137-a1573518113
4. Fotografia
Nr 29/86
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz 12-628-24-89
lp.ud1573518113e.kp@1573518113zcalk1573518113iw1573518113
5. Architektura Najnowsza
Nr 44/98
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury I Konserwacji Zabytków (A-1) prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz – Gyurkovich,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
12-628-24-11
lp.2o1573518113@hciv1573518113okruy1573518113gm157351811312-628-24-21
lp.ud1573518113e.kp@1573518113zciwe1573518113iklai1573518113bj1573518113
6. Koło Naukowe„Imago”
Nr 46/00
Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Farid Nassery,
dr inż. Stanisław Krenich,
mgr sztuki Agnieszka Kucia
12-628-29-92
lp.ud1573518113e.kp@1573518113yress1573518113anf1573518113,12-628-32-18
lp.ud1573518113e.kp.1573518113hcem@1573518113hcine1573518113rk1573518113
7. Koło Naukowe „Detal” Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (A-41) /Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Bogdan Dziedzic 12-628-24-59
lp.ud1573518113e.kp.1573518113ksu@c1573518113izdei1573518113zd1573518113
8. Koło Naukowe Historii Architektury I Konserwacji Zabytków
Nr 61/05
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 12-628-24-08
lp.ud1573518113e.kp@1573518113akzcu1573518113ldaka1573518113
9. Koło Naukowe GROW Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk prof. PK 12-628-24-79
lp.u1573518113de.kp1573518113@llei1573518113gajm1573518113lp.ai1573518113retni1573518113@koll1573518113eigaj1573518113adgam1573518113
10. Koło Naukowe Historii Architektury Polskiej
Nr 80/2010
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
 12-628-24-21
lp.ud1573518113e.kp@1573518113zczsa1573518113we1573518113,
lp.ud1573518113e.kp@1573518113zciwe1573518113iklai1573518113bj1573518113
11. Koło Naukowe „Podole”
Nr 83/2011
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) /Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Jacek Czubiński 12 628 24 16
lp.p1573518113w@iks1573518113nibuz1573518113c.kec1573518113aj1573518113
lp.ud1573518113e.kp@1573518113nibuz1573518113cj1573518113
12. Młoda urbanistyka
Nr 85/2011
Zakład Projektowania Miast i Planowania Przestrzennego (A-51) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A-5) dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber 12-628-24-66
lp.ud1573518113e.kp@1573518113rebag1573518113-zciw1573518113orohe1573518113rhh1573518113
lp.ai1573518113retni1573518113@zciw1573518113orohe1573518113rh.an1573518113nah1573518113
13. Koło Naukowe “URBANator”
Nr 89/2012
Zakład Kompozycji Urbanistycznej (A31) /Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr inż. arch. Wojciech Wicher 12 628 24 28
lp.mo1573518113c.reh1573518113ciw@h1573518113craww1573518113,
lp.ud1573518113e.kp.1573518113ksu@r1573518113ehciw1573518113w1573518113
14. Studenckie Koło Naukowe Digital Landscape Architecture
Nr 92/2012
Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu / Instytut Architektury Krajobrazu (A8) mgr inż. Jacek Konopacki 12 628 24 69 lp.ud1573518113e.kp@1573518113ikcap1573518113onokj1573518113
15. Studenckie Koło Naukowe „Rzeźba”
Nr 93/2013
Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A7) mgr szt. art. rzeźb. Piotr Idzi 12 628 24 94
lp.ai1573518113retni1573518113@1izd1573518113irtoi1573518113p1573518113
16. Koło Naukowe Arboris
Nr 95/2013
Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych (A-83) /Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. kraj.Wojciech Bobek 12 628 24 60
lp.ud1573518113e.kp@1573518113kebob1573518113w1573518113
17. Studenckie Koło Naukowe „KARPATY”
Nr 98/2013
Zakład Architektury i Planowania Wsi (A35) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A3) mgr inż. arch. Agata Korzeniowska 12-628-24-13
lp.ud1573518113e.kp@1573518113akswo1573518113inezr1573518113oka1573518113
18. KN Projektowania Zrównoważonego
Nr 101/2013
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk prof. PK 12 628 31 10
lp.ud1573518113e.kp@1573518113kyzcr1573518113alybo1573518113kj1573518113,
lp.po1573518113@kyzc1573518113ralyb1573518113ok.j1573518113
19. Koło Naukowe „Architektura i Akwarela”
Nr 102/2013
Zakład Architektury Przemysłowej (A25) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A2) dr inż. arch. Krzysztof Ludwin 12 628 24 48
lp.ni1573518113wdul@1573518113niwdu1573518113l1573518113
20. Koło Naukowe „MIASTO PRZYSZŁOŚCI”
Nr 103/2013
Katedra Planowania Przestrzennegoi Ochrony Środowiska (A52) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A5) dr inż. arch. Daniel Ogrodnik 12-628-24 -68
lp.pw1573518113@sood1573518113ad1573518113,
lp.ud1573518113e.kp@1573518113kindo1573518113rgod1573518113
21. Studenckie Koło Naukowe BIM – Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych
Nr 108/2014
Katedra Konstrukcji i Technik Budowlanych (A-42) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) Dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz

 

Mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha

lp.ud1573518113e.kp@1573518113zciwe1573518113ikazc1573518113rujs1573518113

 

lp.ud1573518113e.kp@1573518113ahcul1573518113peicw1573518113

22. Koło Naukowe „WYOBRAŹNIA” Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Beata Vogt,

mgr inż. arch. Szymon Filipowski

12-628-29-92
moc.l1573518113iamg@1573518113tgove1573518113b1573518113,
moc.l1573518113iamg@1573518113famyz1573518113s1573518113
data publikacji: 09-07-2014    edycja: 24-10-2018