Koła Naukowe na Wydziale Architektury

Na Wydziale Architektury aktualnie działa 22 Studenckich Kół Naukowych. W ich pracach uczestniczy około 100 studentów. Każde Studenckie Koło Naukowe składa sprawozdanie z swojej działalności za poprzedni rok akademicki do 15 października danego roku Pełnomocnikowi Dziekana Wydziału Architektury ds. Kół Naukowych.

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Architektury ds. Kół Naukowych jest dr  inż. arch. Farid Nassery (email: lp.ud1611329750e.kp@1611329750yress1611329750anf1611329750 ), a Sekretarzem przy Pełnomocniku Dziekana WA ds. KN jest  mgr inż. arch. Paweł Sikorski (email: p.ude1611329750.kp@i1611329750ksrok1611329750ispp1611329750l)

Serdecznie zapraszamy do współpracy w istniejących już Kołach lub też do tworzenia nowych (zarządzenie Rektora). Poniżej lista Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Architektury.

SPIS STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Lp.

Nazwa Koła

Instytut

Opiekun

Kontakt

1. Architectura Militaris
Nr 3/86
Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich (A-81) / Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. Krzysztof Wielgus 12-628-24-65
lp.at1611329750ezag@1611329750aksny1611329750zrks.1611329750anna1611329750
lp.pw1611329750@sugl1611329750eiw_f1611329750otzsy1611329750zrk1611329750
2. Budownictwo Ogólne
Nr 20/86
Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (A-41) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr hab. inż. arch. Jan Kurek prof. PK 12-628-24-59
lp.ud1611329750e.rk-1611329750fyc@k1611329750eruka1611329750p1611329750
3. Koło Naukowe „SZTUKA”
Nr 23/86
Samodzielny Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A-7) dr sztuki inż. arch. Marcin Barański 12-628-24-38
lp.ud1611329750e.kp.1611329750etuti1611329750tsni@16113297507-a1611329750
4. Fotografia
Nr 29/86
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz 12-628-24-89
lp.ud1611329750e.kp@1611329750zcalk1611329750iw1611329750
5. Architektura Najnowsza
Nr 44/98
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury I Konserwacji Zabytków (A-1) prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz – Gyurkovich,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
12-628-24-11
lp.2o1611329750@hciv1611329750okruy1611329750gm161132975012-628-24-21
lp.ud1611329750e.kp@1611329750zciwe1611329750iklai1611329750bj1611329750
6. Koło Naukowe„Imago”
Nr 46/00
Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Farid Nassery,
dr inż. Stanisław Krenich,
mgr sztuki Agnieszka Kucia
12-628-29-92
lp.ud1611329750e.kp@1611329750yress1611329750anf1611329750,12-628-32-18
lp.ud1611329750e.kp.1611329750hcem@1611329750hcine1611329750rk1611329750
7. Koło Naukowe „Detal” Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (A-41) /Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Bogdan Dziedzic 12-628-24-59
lp.ud1611329750e.kp.1611329750ksu@c1611329750izdei1611329750zd1611329750
8. Koło Naukowe Historii Architektury I Konserwacji Zabytków
Nr 61/05
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 12-628-24-08
lp.ud1611329750e.kp@1611329750akzcu1611329750ldaka1611329750
9. Koło Naukowe GROW Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk prof. PK 12-628-24-79
lp.u1611329750de.kp1611329750@llei1611329750gajm1611329750lp.ai1611329750retni1611329750@koll1611329750eigaj1611329750adgam1611329750
10. Koło Naukowe Historii Architektury Polskiej
Nr 80/2010
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn,
dr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
 12-628-24-21
lp.ud1611329750e.kp@1611329750zczsa1611329750we1611329750,
lp.ud1611329750e.kp@1611329750zciwe1611329750iklai1611329750bj1611329750
11. Koło Naukowe „Podole”
Nr 83/2011
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) /Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Jacek Czubiński 12 628 24 16
lp.p1611329750w@iks1611329750nibuz1611329750c.kec1611329750aj1611329750
lp.ud1611329750e.kp@1611329750nibuz1611329750cj1611329750
12. Młoda urbanistyka
Nr 85/2011
Zakład Projektowania Miast i Planowania Przestrzennego (A-51) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A-5) dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber 12-628-24-66
lp.ud1611329750e.kp@1611329750rebag1611329750-zciw1611329750orohe1611329750rhh1611329750
lp.ai1611329750retni1611329750@zciw1611329750orohe1611329750rh.an1611329750nah1611329750
13. Koło Naukowe “URBANator”
Nr 89/2012
Zakład Kompozycji Urbanistycznej (A31) /Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr inż. arch. Wojciech Wicher 12 628 24 28
lp.mo1611329750c.reh1611329750ciw@h1611329750craww1611329750,
lp.ud1611329750e.kp.1611329750ksu@r1611329750ehciw1611329750w1611329750
14. Studenckie Koło Naukowe Digital Landscape Architecture
Nr 92/2012
Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu / Instytut Architektury Krajobrazu (A8) mgr inż. Jacek Konopacki 12 628 24 69 lp.ud1611329750e.kp@1611329750ikcap1611329750onokj1611329750
15. Studenckie Koło Naukowe „Rzeźba”
Nr 93/2013
Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A7) mgr szt. art. rzeźb. Piotr Idzi 12 628 24 94
lp.ai1611329750retni1611329750@1izd1611329750irtoi1611329750p1611329750
16. Koło Naukowe Arboris
Nr 95/2013
Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych (A-83) /Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. kraj.Wojciech Bobek 12 628 24 60
lp.ud1611329750e.kp@1611329750kebob1611329750w1611329750
17. Studenckie Koło Naukowe „KARPATY”
Nr 98/2013
Zakład Architektury i Planowania Wsi (A35) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A3) mgr inż. arch. Agata Korzeniowska 12-628-24-13
lp.ud1611329750e.kp@1611329750akswo1611329750inezr1611329750oka1611329750
18. KN Projektowania Zrównoważonego
Nr 101/2013
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk prof. PK 12 628 31 10
lp.ud1611329750e.kp@1611329750kyzcr1611329750alybo1611329750kj1611329750,
lp.po1611329750@kyzc1611329750ralyb1611329750ok.j1611329750
19. Koło Naukowe „Architektura i Akwarela”
Nr 102/2013
Zakład Architektury Przemysłowej (A25) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A2) dr inż. arch. Krzysztof Ludwin 12 628 24 48
lp.ni1611329750wdul@1611329750niwdu1611329750l1611329750
20. Koło Naukowe „MIASTO PRZYSZŁOŚCI”
Nr 103/2013
Katedra Planowania Przestrzennegoi Ochrony Środowiska (A52) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A5) dr inż. arch. Daniel Ogrodnik 12-628-24 -68
lp.pw1611329750@sood1611329750ad1611329750,
lp.ud1611329750e.kp@1611329750kindo1611329750rgod1611329750
21. Studenckie Koło Naukowe BIM – Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych
Nr 108/2014
Katedra Konstrukcji i Technik Budowlanych (A-42) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) Dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz

 

Mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha

lp.ud1611329750e.kp@1611329750zciwe1611329750ikazc1611329750rujs1611329750

 

lp.ud1611329750e.kp@1611329750ahcul1611329750peicw1611329750

22. Koło Naukowe „WYOBRAŹNIA” Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Beata Vogt,

mgr inż. arch. Szymon Filipowski

12-628-29-92
moc.l1611329750iamg@1611329750tgove1611329750b1611329750,
moc.l1611329750iamg@1611329750famyz1611329750s1611329750
data publikacji: 09-07-2014    edycja: 14-03-2020