Koła Naukowe na Wydziale Architektury

Na Wydziale Architektury aktualnie działa 22 Studenckich Kół Naukowych z których 21 jest zarejestrowanych, a jedno jest w trakcie reaktywacji. W ich pracach uczestniczy około 236 studentów. Każde Studenckie Koło Naukowe składa sprawozdanie z swojej działalności za poprzedni rok akademicki do 15 października danego roku Pełnomocnikowi Dziekana Wydziału Architektury ds. SKN.

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Architektury ds. SKN jest prof.sztuki art. mal. Ewa Gołogórska- Kucia (tel. 12 628 24 38, e-mail:moc.l1506372072iamg@1506372072aicuk1506372072aksro1506372072golog1506372072), a Sekretarzem przy Pełnomocniku Dziekana WA ds. SKN jest dr inż. arch. Farid Nassery (tel. 12 628 29 92, e-mail:lp.ud1506372072e.kp@1506372072yress1506372072anf1506372072).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w istniejących już Kołach lub też do tworzenia nowych (zarządzenie Rektora). Poniżej lista Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Architektury.

SPIS STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Lp.

Nazwa Koła

Instytut

Opiekun

Kontakt

1. Architectura Militaris
Nr 3/86
Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich (A-81) / Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż.arch. Krzysztof Wielgus 12-628-24-65
lp.at1506372072ezag@1506372072aksny1506372072zrks.1506372072anna1506372072
lp.pw1506372072@sugl1506372072eiw_f1506372072otzsy1506372072zrk1506372072
2. Budownictwo Ogólne
Nr 20/86
Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (A-41) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr hab. inż. arch. Jan Kurek 12-628-24-59
lp.ud1506372072e.rk-1506372072fyc@k1506372072eruka1506372072p1506372072
3. Koło Naukowe „SZTUKA”
Nr 23/86
Samodzielny Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A-7) dr sztuki inż. arch. Marcin Barański 12-628-24-38
lp.ud1506372072e.kp.1506372072etuti1506372072tsni@15063720727-a1506372072
4. Fotografia
Nr 29/86
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Piotr Kotucha 12-628-24-15
lp.ai1506372072retni1506372072@ahcu1506372072tokp1506372072
5. Architektura Drewniana
Nr 40/93
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr Ewa Sadowska 12-628-24-03
lp.ud1506372072e.kp@1506372072sawe1506372072
moc.l1506372072iamg@1506372072anina1506372072jawe1506372072
6. Architektura Najnowsza
Nr 44/98
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury I Konserwacji Zabytków (A-1) prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz – Gyurkovich 12-628-24-11
lp.2o1506372072@hciv1506372072okruy1506372072gm1506372072
7. Koło Naukowe„Imago”
Nr 46/00
Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Farid Nassery 12-628-29-92
lp.ud1506372072e.kp@1506372072yress1506372072anf1506372072
8. Koło Naukowe Historii Architektury I Konserwacji Zabytków
Nr 61/05
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 12-628-24-08
lp.ud1506372072e.kp@1506372072akzcu1506372072ldaka1506372072
9. Koło Naukowe Historii Architektury Polskiej
Nr 80/2010
Zakład Historii Arch. XIX i XX w. oraz Mod. Rekonstr. Obiektów (A-13) / Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) prof. zw. dr hab. inż. arch. Zbigniew Białkiewicz,
dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn,
mgr inż. arch. Joanna J. Białkiewicz
12-628-24-51

lp.ud1506372072e.rk-1506372072fyc.a1506372072gnik@1506372072iklai1506372072bap1506372072 lp.ud1506372072e.kp@1506372072zczsa1506372072we1506372072

10. Koło Naukowe „Podole”
Nr 83/2011
Katedra Historii Arch. Polskiej i Konserwacji Zabytków (A-11) /Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1) dr inż. arch. Jacek Czubiński 12 628 24 16
lp.p1506372072w@iks1506372072nibuz1506372072c.kec1506372072aj1506372072
lp.ud1506372072e.kp@1506372072nibuz1506372072cj1506372072
11. Młoda urbanistyka
Nr 85/2011
Zakład Projektowania Miast i Planowania Przestrzennego (A-51) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A-5) dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Nowak 12-628-24-66
lp.ud1506372072e.kp@1506372072rebag1506372072-zciw1506372072orohe1506372072rhh1506372072
lp.ai1506372072retni1506372072@zciw1506372072orohe1506372072rh.an1506372072nah1506372072
12. Koło Naukowe “URBANator”
Nr 89/2012
Zakład Kompozycji Urbanistycznej (A31) /Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr inż. arch. Wojciech Wicher 12 628 24 28
lp.mo1506372072c.reh1506372072ciw@h1506372072craww1506372072
13. Studenckie Koło Naukowe Digital Landscape Architecture
Nr 92/2012
Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu / Instytut Architektury Krajobrazu (A8) mgr inż. Jacek Konopacki 12 628 24 69 lp.ud1506372072e.kp@1506372072ikcap1506372072onokj1506372072
14. Studenckie Koło Naukowe „Rzeźba”
Nr 93/2013
Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A7) mgr szt. art. rzeźb. Piotr IDZI 12 628 24 94
lp.ai1506372072retni1506372072@1izd1506372072irtoi1506372072p1506372072
15. Koło Naukowe Arboris
Nr 95/2013
Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych (A-83) /Instytut Architektury Krajobrazu (A-8) dr inż. arch. kraj.Wojciech Bobek 12 628 24 60
lp.ud1506372072e.kp@1506372072kebob1506372072w1506372072
16. Studenckie Koło Naukowe „KARPATY”
Nr 98/2013
Zakład Architektury i Planowania Wsi (A35) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A3) dr hab. inż. arch. Hubert Mełges 12 628 24 40
moc.l1506372072iamg@1506372072segle1506372072m.h1506372072
17. KN Projektowania Zrównoważonego
Nr 101/2013
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk prof. PK 12 628 31 10
18. Koło Naukowe „Architektura i Akwarela”
Nr 102/2013
Zakład Architektury Przemysłowej (A25) / Instytut Projektowania Architektonicznego (A2) dr inż. arch. Krzysztof Ludwin 12 628 24 48
lp.ni1506372072wdul@1506372072niwdu1506372072l1506372072
19. Koło Naukowe „MIASTO PRZYSZŁOŚCI”
Nr 103/2013
Katedra Planowania Przestrzennegoi Ochrony Środowiska (A52) / Instytut Projektowania Miast i Regionów (A5) dr inż. arch. Daniel Ogrodnik 12-628-24 -68
lp.pw1506372072@sood1506372072ad1506372072, lp.ud1506372072e.kp@1506372072kindo1506372072rgod1506372072
20. Studenckie Koło Naukowe BIM – Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych
Nr 108/2014
Zakład Technik Budowlanych (A42) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) prof. dr hab. Inż. arch. Janusz Rębielak 12 628 24 53
lp.pw1506372072@kale1506372072iber.1506372072j1506372072
21. Koło Naukowe GROW Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A32) / Instytut Projektowania Urbanistycznego (A3) dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk prof. PK 12-628-24-79
lp.ai1506372072retni1506372072@koll1506372072eigaj1506372072adgam1506372072
22. Koło Naukowe „Detal” Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych (A-41) /Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Bogdan Dziedzic 12-628-24-59
lp.ud1506372072e.kp.1506372072ksu@c1506372072izdei1506372072zd1506372072
23. Koło Naukowe „WYOBRAŹNIA” Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej (A-43) / Instytut Projektowania Budowlanego (A-4) dr inż. arch. Beata Vogt,

mgr inż. arch. Szymon Filipowski

12-628-29-92

moc.l1506372072iamg@1506372072tgove1506372072b1506372072,
moc.l1506372072iamg@1506372072famyz1506372072s1506372072

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 14-04-2016