Sesja Studenckich Kół Naukowych 2017

Zapraszamy na Uczelnianą Sesję Kół Naukowych na Wydziale Architektury planowaną w dniu 21 kwietnia 2017 roku o godzinie 9.00.

Prosimy o zgłaszanie uczestników do Sekretarza Wydziałowego Studenckich Kół Naukowych dr inż. arch. Farida Nassery – email: lp.ud1506190017e.kp@1506190017yress1506190017anf1506190017 .

Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie poniższe elementy:

  1. Imię i Nazwisko
  2. stopień i rok studiów
  3. tytuł referatu
  4. reprezentowane koło naukowe
  5. dane opiekuna naukowego
  6. telefon i email referenta

Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 13.04.2017. Harmonogram sesji zostanie przedstawiony w dniu 19.04.2017.

Referenci są zobowiązani do wcześniejszego dostarczenia materiałów, które będą prezentowane w formie komputerowej (należy je nagrać na płytę CD i dostarczyć do Sekretarza Wydziałowego Studenckich Kół Naukowych dr inż. arch. Farida Nassery -zostawić na portierni Wydziału Inżynierii Chemicznej do czwartku 20.04.2017 godzina 20.00 lub najpóźniej do godziny 8.15 w sali w dniu sesji 21.04.2017). Materiały dostarczone po w/w terminie nie będą mogły być zaprezentowane w formie komputerowej (względy techniczne i organizacyjne).

Materiały do druku posesyjnego należy przesyłać do dnia 10.05.2017 na email: lp.ud1506190017e.kp@1506190017yress1506190017anf1506190017 / duże pliki na email: moc.l1506190017iamg@1506190017nfari1506190017d1506190017 /. Należy także dostarczyć wydruk referatu podpisany przez Opiekuna Koła do pokoju nr 38 (sekretariat ZGW,RTiGI) na Wydziale Inżynierii Chemicznej.

Opiekunowie odpowiedzialni za merytoryczna i językową formę referatów.

 

data publikacji: 23-04-2015    edycja: 26-02-2017