Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów

 

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów można uzyskać w DZIEKANACIE,  pod podanym poniżej numerem telefonu: 

Dziekanat Wydziału Architektury – Pani Edyta Dziurzyńska   tel. 12 628 31 45
data publikacji: 09-07-2014    edycja: 09-04-2019