Samorząd Studencki

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej  w roku akademickim 2015/16:
Aleksandra Rogulska – Przewodnicząca WRSS, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Umorzeniowej, członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
Artur Kipiela – Zastępca Przewodniczącej WRSS, Przewodniczący WKS, członek WKU
Kazimierz Janusz – Zastępca Przewodniczącej WRSS, członek Komisji ds. Jakości Kształcenia

Członkowie WRSS WA PK:

Maciej Dachowski
Justyna Adamczyk
Katarzyna Boroń
Stanisław Butelski
Anna Hydzik
Katarzyna Klimasz – członek WKU, członek WKS
Marta Kulawik
Kamelia Lech
Justyna Sieczka
Mateusz Jóźwik – głos doradczy

 

www.facebook.com/sswapk

Strona Samorządu Studentów PK

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 27-04-2015