Bieżące informacje

 

Studenci I roku (semestr II) Studiów Doktoranckich WA PK:

Uprzejmie informuję, że Seminarium Doktoranckie (na prawach egzaminu) dla Doktorantów I roku odbędzie się 25 czerwca 2018 (poniedziałek) o godz. 09.00 w sali Rady Wydziału.

Poniżej załączam informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Seminarium:

 

 1. Każdy z Doktorantów I roku SD przygotowuje prezentację ustną trwającą 8 minut, z zachowaniem rygoru czasowego. W swojej wypowiedzi Doktorant przedstawia założenia pracy doktorskiej i jej roboczy temat oraz wstępny konspekt pracy doktorskiej i aktualny stan opracowania. Prezentacja ma charakter wyłącznie ustny, bez stosowania rzutnika lub innego sprzętu elektronicznego. Treść zawartą w wypowiedzi każdy z Doktorantów składa również w formie pisemnej (około 4 strony standardowego maszynopisu).
 2. Bezpośrednio po swojej wypowiedzi każdy z Doktorantów będzie udzielać odpowiedzi na pytania Komisji Egzaminacyjnej. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą wszyscy Opiekunowie Naukowi Doktorantów I roku SD WA PK oraz członkowie Kolegium Profesorów WA PK.
 3. Seminarium poprowadzi Dziekan WA PK prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich. Prezentacje zostaną wygłoszone w kolejności alfabetycznej, według nazwisk Doktorantów. Obecność wszystkich Doktorantów I roku SD jest obowiązkowa w trakcie całego Seminarium 25.06. Nie ma możliwości odbycia Seminarium w innym terminie.

 

Kierownik Studiów Doktoranckich WA PK

dr hab. inż. arch. Maciej Motak


Studenci II roku (semestr IV) Studiów Doktoranckich WA PK:

Uprzejmie informuję, że Seminarium Doktoranckie (na prawach egzaminu) dla Doktorantów II roku odbędzie się 26 czerwca 2018 (wtorek) o godz. 09.00 w sali Rady Wydziału.

Poniżej załączam informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Seminarium:

 

 1. Każdy z Doktorantów II roku SD przygotowuje prezentację ustną trwającą 10 minut, z zachowaniem rygoru czasowego. W swojej wypowiedzi Doktorant przedstawia założenia pracy doktorskiej (konspekt) oraz aktualny stan opracowania. Prezentacja ma charakter wyłącznie ustny, bez stosowania rzutnika lub innego sprzętu elektronicznego. Treść zawartą w wypowiedzi każdy z Doktorantów składa również w formie pisemnej (około 5 stron standardowego maszynopisu).
 2. Bezpośrednio po swojej wypowiedzi każdy z Doktorantów będzie udzielać odpowiedzi na pytania Komisji Egzaminacyjnej. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą wszyscy Promotorzy lub Opiekunowie Naukowi Doktorantów II roku SD WA PK oraz członkowie Kolegium Profesorów WA PK.
 3. Seminarium poprowadzi Dziekan WA PK prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich. Prezentacje zostaną wygłoszone w kolejności alfabetycznej, według nazwisk Doktorantów. Obecność wszystkich Doktorantów II roku SD jest obowiązkowa w trakcie całego Seminarium 26.06. Nie ma możliwości odbycia Seminarium w innym terminie.
 4. Możliwy jest podział na dwie grupy seminaryjne – decyzję w tej sprawie podejmie Dziekan przed rozpoczęciem seminarium (wówczas jedna grupa seminaryjna pozostanie w Sali Rady Wydziału, a druga grupa uda się do sali seminaryjnej Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (II piętro).

 

Kierownik Studiów Doktoranckich WA PK

dr hab. inż. arch. Maciej Motak


Studenci III roku (semestr VI) Studiów Doktoranckich WA PK:

Uprzejmie informuję, że Seminarium Doktoranckie (na prawach egzaminu) dla Doktorantów III roku odbędzie się 28 czerwca 2018 (czwartek) o godz. 09.00 w sali Rady Wydziału.

Poniżej załączam informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Seminarium:

 

 1. Każdy z Doktorantów III roku SD przygotowuje wypowiedź wspartą prezentacją komputerową trwającą 12 minut, z zachowaniem rygoru czasowego. W sali będzie przygotowany rzutnik i komputer, wystarczy mieć pendrive’a z prezentacją ppt lub pdf (inne pliki proszę uzgodnić z Panem Pawłem Szlachtą). W swojej wypowiedzi Doktorant przedstawia aktualny stan zaawansowania pracy doktorskiej, której obrona zgodnie z programem powinna nastąpić w ciągu 1 roku od seminarium. Treść zawarta w wypowiedzi ma być również złożona w formie pisemnej (ok. 5 stron standardowego maszynopisu), wraz z płytą CD z prezentacją.
 2. Bezpośrednio po swojej wypowiedzi każdy z Doktorantów będzie udzielać odpowiedzi na pytania Komisji Egzaminacyjnej. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą wszyscy Promotorzy (lub Opiekunowie Naukowi) Doktorantów III roku SD WA PK oraz członkowie Kolegium Profesorów WA PK.
 3. Seminarium poprowadzi Dziekan WA PK prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich. Prezentacje zostaną przedstawione w kolejności alfabetycznej, według nazwisk Doktorantów. Obecność wszystkich Doktorantów III roku SD jest obowiązkowa w trakcie całego Seminarium 28.06. Nie ma możliwości odbycia Seminarium w innym terminie.
 4. Możliwy jest podział na dwie grupy seminaryjne – decyzję w tej sprawie podejmie Dziekan przed rozpoczęciem seminarium (wówczas jedna grupa seminaryjna pozostanie w Sali Rady Wydziału, a druga grupa uda się do sali seminaryjnej Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (II piętro).

 

Kierownik Studiów Doktoranckich WA PK

Dr hab. inż. arch. Maciej Motak


Warsztaty projektowe 2017/18

warsztaty urbanistyczne

warsztaty konserwatowskie

warsztaty architektoniczne

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 12-04-2018