Bieżące informacje

Szanowni Państwo,

Studenci IV roku Studiów Doktoranckich WA PK:

 

Uprzejmie informuję, że Seminarium doktoranckie (na prawach egzaminu) dla Doktorantów IV roku SD WA PK odbędzie się 6 lutego 2018 o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału (parter, p. 06).

Seminarium ma charakter egzaminu ustnego będącego symulacją egzaminu doktorskiego z przedmiotu kierunkowego (czyli jednego z trzech egzaminów zdawanych przed dopuszczeniem do publicznej obrony pracy doktorskiej). W trakcie egzaminu „próbnego” 6.02 każdy z Doktorantów otrzyma trzy pytania egzaminacyjne, w tym jedno od swojego Promotora (lub Opiekuna Naukowego) a dwa od innych członków Komisji Egzaminacyjnej. Pytania będą dotyczyć zagadnień z zakresu indywidualnie sformułowanej problematyki kierunkowej powiązanej z tematem pracy doktorskiej – określonej według wcześniejszych ustaleń z Opiekunem Naukowym lub Promotorem. Problematykę tę, po jej uzgodnieniu pomiędzy Promotorem a Doktorantem, należy podać Kierownikowi Studiów Doktoranckich do 16 stycznia.

Seminarium poprowadzi Dziekan WA PK prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich.

Obecność Doktorantów IV roku jest obowiązkowa w trakcie całego Seminarium 6.02. 2018.

 

Kierownik Studiów Doktoranckich WA PK

hab. inż. arch. Maciej Motak

 


 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 18-12-2017