Pomoc materialna

Pomoc materialna dla doktorantów

 

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów można uzyskać w DZIEKANACIE,  pod podanym poniżej numerem telefonu: 

Dziekanat Wydziału Architektury – Pani Edyta Dziurzyńska  tel. 12 628 31 45

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 25-08-2016