Studia II stopnia w języku angielskim / Master’s Degree Studies in Architecture in English

MASTER’S DEGREE STUDIES IN ARCHITECTURE IN ENGLISH – REQUIREMENTS 2017/2018

(for: Polish Citizens, Citizens of countries belonging to the European Union)

full-time studies – fee: 2500 PLN (per semester)
part-time studies – fee: 5500 PLN (per semester)

Uwaga!

Studenci VII semestru kierunku Architektura

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim przystępując do rekrutacji na studia drugiego stopnia na WA PK, podczas rejestracji elektronicznej kandydaci mają możliwość wyboru, bowiem Wydział nasz oferuje studia II stopnia na kierunku Architektura zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

Program studiów MA in English zawiera te same treści merytoryczne co program w języku polskim i tym samym posiada akredytacje krajowe (Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych) oraz zagraniczne – Royal Institute of Britsh Architects.

Natomiast realizacja programu będzie się odbywała w całości w nowej formie zintegrowanego systemu modułowego prowadzonego przez kadrę dydaktyczną WA PK oraz profesorów z uczelni zagranicznych między innymi z Mediolanu, Barcelony i Atlanty.

Studia MA in English są adresowane do kandydatów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Zachęcamy do studiowania w Krakowie w języku angielskim!

Szczegółowe zasady rekrutacji na MA in English – studia stacjonarne

Szczegółowe zasady rekrutacji na MA in English – studia niestacjonarne

Pytania i dodatkowe informacje dotyczące MA in English: dr hab.inż.arch. Anna Franta, prof. PK – Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej i Studiów Anglojęzycznych – tel.: +48 604 818 582

Detaily program of studies

Form of conducting program as integrated design and theory module system:

 

Are you a foreigner? Do you want to study at Faculty of Architecture  CUT?  – Application Procedure

 

Contact: Assoc. Prof. Anna Franta, D.Sc., Ph.D., Arch., mobile phone +48 604 818 582; +48 12 628 24 70

Dean’s Deputy for International Cooperation and Studies in English

e-mail: Paulina Chmielek, lp.ud1552938024e.kp@1552938024kelei1552938024mhcp1552938024, phone +48 12 628 31 64

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 18-01-2018