Studia II stopnia

Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Studia prowadzone są jako międzywydziałowe w dwóch specjalnościach:

Na każdy z tych kierunków Wydział Architektury oferuje 36 miejsc.

Studia są 3 semestralne i rozpoczynają się w semestrze letnim. Najbliższy nabór – semestr letni 2016/2017.

data publikacji: 25-11-2016    edycja: 22-03-2017