Kurs rysunku odręcznego

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje Kursy Rysunku Odręcznego dla kandydatów na studia na Wydział Architektury na kierunki:
• architektura –  egzamin z rysunku
• architektura krajobrazu –  portfolio
Wykłady i ćwiczenia prowadzą dydaktycy Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

KURS  PODSTAWOWY –  dla uczniów  I-szej i II-giej klasy szkoły średniej (początkujących)
MAJ 2018/ LIPIEC 2018
Przewidujemy zajęcia od 28/04/18 do 07/07/18, które odbywać się będą  w soboty przez maj-czerwiec, a po zakończeniu roku szkolnego przez dwa  tygodnie codziennie oprócz niedziel.
Planuje się zrealizować ok. 105 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku.
Odpłatność wynosi: 2205,- zł płatna w ratach.
Spotkanie organizacyjne: 14 kwiecień 2018 (sobota) godz. 11:00 , Wydział Architektury Sala Rysunku  ul. Podchorążych 1, Kraków
Zapisy:   od 1/04/18do  14/04/18   przez nadesłanie karty uczestnictwa na adres e-mail:
lp.ud1529492705e.kp@15294927057-a1529492705 lub  tel. 12 637 24 36

 

KURS  ROCZNY – kontynuacja Kursu Podstawowego lub rozpoczęcie nauki rysunku
PAŹDZIERNIK 2018/ KWIECIEŃ 2019
Zajęcia dwa razy w tygodniu w dniach: piątek popołudniu i sobota rano.
Planuje się zrealizować ok. 200 godz. lekcyjnych zajęć i  10 godz. lekcyjnych wykładów.  Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.
Odpłatność wynosi: 4410,- zł płatna w ratach.  Dla młodzieży po Kursie Podstawowym kontynuującej zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.

Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem   Architektura Krajobrazu:
Zajęcia  odbywać się będą  raz w tygodniu w soboty.
Planuje się zrealizować ok. 105 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku przygotowujących do prawidłowego wykonania portfolia prac rysunkowych przedstawiającego krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.
Odpłatność wynosi: 2205,- zł płatna w ratach.

Spotkanie organizacyjne dla Kursu Rocznego: planowane na 8 września 2018 (sobota) godz. 11:00,  Wydział Architektury, Sala Rysunku, Kraków, ul. Podchorążych 1,
Zapisy:  we  wrześniu 2018   przez  nadesłanie  karty  uczestnictwa na adres  e-mail:
lp.ud1529492705e.kp@15294927057-a1529492705  lub tel. 12 637 24 36.

 

KURS  INTENSYWNY –  dla zaawansowanych, przed egzaminem
MAJ 2018/ CZERWIEC 2018
Przewidujemy rozpocząć zajęcia 21/05/18,  które będą trwać do egzaminu wstępnego.
Planuje się zrealizować ok. 125 godz. lekcyjnych zajęć  i  6 godz. lekcyjnych wykładów. Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.
Odpłatność wynosi: 2751,- zł płatna w ratach. Dla młodzieży po Kursie Rocznym kontynuujących zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.

 

Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Architektura Krajobrazu:

Planuje się zrealizować ok. 50 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (10 spotkań) przygotowujących do efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.
Przewidujemy rozpoczęcie zajęć 21/05/18  które będą trwać do egzaminu wstępnego.
Odpłatność wynosi: 1050,- zł płatna w ratach.
Informujemy, że jest jeszcze możliwość zapisania się na zajęcia Kursu Intensywnego.

 

Spotkanie organizacyjne dla Kursu Intensywnego:  14 kwiecień 2018 (sobota) godz. 10:00,  Wydział Architektury Sala Rysunku  ul. Podchorążych 1, Kraków.
Zapisy:   od 1/04/18 do  14/04/18    przez  nadesłanie karty  uczestnictwa na adres e-mail: lp.ud1529492705e.kp@15294927057-a1529492705 lub tel. 12 637 24 36.

 

Szczegółowe informacje zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym oraz na stronie internetowej www.kursrysunku.arch.pk.edu.pl

Informacja: Sekretariat  Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK , ul. Podchorążych 1, Kraków tel. 12 628 24 38, e-mail: lp.ud1529492705e.kp@15294927057-a1529492705, tel. 12 637 24 36

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 10-05-2018