Kurs rysunku odręcznego

 

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje Kursy Rysunku Odręcznego dla kandydatów na studia na Wydział Architektury na kierunki:
• architektura –  egzamin z rysunku
• architektura krajobrazu –  portfolio
Wykłady i ćwiczenia prowadzą dydaktycy Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

KURS  PODSTAWOWY –  dla uczniów  I-szej i II-giej klasy szkoły średniej (początkujących)
MAJ 2018/ LIPIEC 2018
Zajęcia  odbywać się będą  maj-czerwiec  w soboty, a   po zakończeniu roku szkolnego przez około dwa  tygodnie codziennie oprócz niedziel.
Planuje się zrealizować  105 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku.

Odpłatność wynosi: 2205,- zł płatna w ratach.
Spotkanie organizacyjne: planowane na kwiecień 2018 (sobota), Wydział Architektury Sala Rysunku  ul. Podchorążych 1, Kraków
Zapisy: w kwietniu 2018 przez nadesłanie karty uczestnictwa na adres e-mail:

lp.ud1521484178e.kp@15214841787-a1521484178  lub  tel. 12 637 24 36

 

KURS  ROCZNY – kontynuacja Kursu Podstawowego lub rozpoczęcie nauki rysunku
PAŹDZIERNIK 2017/ KWIECIEŃ 2018
Kierunek  Architektura:

Przewidujemy rozpocząć zajęcia 29/09/17 i  które odbywać się będą dwa razy w tygodniu w dniach:  piątek godz.17:30 – 21:15 i sobota godz. 8:00 – 11:45
Planuje się zrealizować  200 godz. lekcyjnych zajęć i  10 godz. lekcyjnych wykładów.  Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku, odbędą się w soboty w godz. 12:00 – 13:30.

Odpłatność wynosi: 4410,- zł płatna w ratach.  Dla młodzieży po Kursie Podstawowym kontynuującej zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.
Kierunek  Architektura Krajobrazu:

Przewidujemy rozpocząć zajęcia 07/10/17 i odbywać się będą  raz w tygodniu w soboty w  godz. 8:00 – 11:45

Planuje się zrealizować 105 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku przygotowujących do prawidłowego wykonania portfolia prac rysunkowych przedstawiającego krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.

Odpłatność wynosi: 2205,- zł płatna w ratach.

 

Spotkanie organizacyjne dla wszystkich:  09/09/2017 (sobota) godz. 11:00, Wydział Architektury, Sala Rysunku, Kraków, ul. Podchorążych 1,
Zapisy:   od 01/09/17 do  08/09/17  przez  nadesłanie  karty  uczestnictwa na adres  e-mail: lp.ud1521484178e.kp@15214841787-a1521484178  lub  tel. 12 637 24 36

 

Szczegółowe informacje zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym oraz na stronie internetowej www.kursrysunku.arch.pk.edu.pl

 

KURS  INTENSYWNY –  dla zaawansowanych, przed egzaminem
MAJ 2018/ CZERWIEC 2018
Zajęcia w systemie  codziennym po maturach pisemnych, aż do egzaminu wstępnego (bez niedziel i świąt), 4 x w tygodniu popołudniu i 1 x w tygodniu rano.
Planuje się zrealizować 125 godz. lekcyjnych zajęć  i  6 godz. lekcyjnych wykładów. Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.

Odpłatność wynosi: 2751,- zł płatna w ratach. Dla młodzieży po Kursie Rocznym kontynuujących zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.

Spotkanie organizacyjne: planowane na kwiecień 2018 (sobota), Wydział Architektury Sala Rysunku  ul. Podchorążych 1, Kraków.
Zapisy:  w kwietniu 2018 przez nadesłanie karty uczestnictwa na adres e-mail:

lp.ud1521484178e.kp@15214841787-a1521484178  lub  tel. 12 637 24 36

Informacja: Sekretariat  Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK , ul. Podchorążych 1, Kraków tel. 012 637 24 36, 012 628 24 38, e-mail: lp.ud1521484178e.kp@15214841787-a1521484178

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 09-08-2017