Kursy rysunku odręcznego

 

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje Kursy Rysunku Odręcznego dla kandydatów na studia na Wydział Architektury na kierunki:
• architektura –  egzamin z rysunku
• architektura krajobrazu –  portfolio

na Wydział Mechaniczny na kierunek:

  • inżynieria wzornictwa przemysłowego – egzamin praktyczny i portfolio

Wykłady i ćwiczenia prowadzą dydaktycy Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

KURS  ROCZNY – kontynuacja Kursu Podstawowego lub rozpoczęcie nauki rysunku
PAŹDZIERNIK 2019/ KWIECIEŃ 2020
Kierunek  Architektura:

Przewidujemy rozpocząć zajęcia 27/09/19 i  które odbywać się będą dwa razy w tygodniu w dniach:  piątek godz.17:30 – 21:15 i sobota godz. 8:00 – 11:45
Planuje się zrealizować  200 godz. lekcyjnych zajęć i  10 godz. lekcyjnych wykładów.  Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku, odbędą się w soboty.

Odpłatność wynosi: 4410,- zł płatna w ratach.  Dla młodzieży po Kursie Podstawowym kontynuującej zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.
Kierunek  Architektura Krajobrazu:

Przewidujemy rozpocząć zajęcia 28/09/19 (sobota) i odbywać się będą  raz w tygodniu w soboty w  godz. 8:00 – 11:45

Planuje się zrealizować 105 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (21 spotkań)  przygotowujących do prawidłowego wykonania portfolia prac rysunkowych przedstawiającego krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.

Odpłatność wynosi: 2205,- zł płatna w ratach.

 

Kierunek  Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

Przewidujemy rozpocząć zajęcia 28/09/19 (sobota) i odbywać się będą  raz w tygodniu w soboty w  godz. 8:00 – 11:45

Planuje się zrealizować ok. 105 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (21 spotkań) przygotowujących do egzaminu praktycznego z uzdolnień artystycznych i efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi przedmioty użytkowe, urządzenia techniczne, modele z brył podstawowych i uproszczone detale anatomiczne.

Odpłatność wynosi: 2205,- zł płatna w ratach.

 

Spotkanie organizacyjne dla wszystkich:  07/09/2019 (sobota) godz. 11:00, Wydział Architektury, Sala Rysunku, Kraków, ul. Podchorążych 1,
Zapisy:   od 01/09/19 do  07/09/19  przez  nadesłanie  karty  uczestnictwa na adres  e-mail: lp.ud1586495194e.kp@15864951947-a1586495194  lub  tel. 12 637 24 36

  

KURS  PODSTAWOWY –  dla uczniów  I-szej i II-giej klasy szkoły średniej (początkujących)
MAJ 2020/ LIPIEC 2020
Zajęcia  odbywać się będą  maj-czerwiec  w soboty, a   po zakończeniu roku szkolnego przez około dwa  tygodnie codziennie oprócz niedziel.
Planuje się zrealizować  105 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku.

Odpłatność wynosi: 2205,- zł płatna w ratach.
Spotkanie organizacyjne: planowane na kwiecień 2020 (sobota), Wydział Architektury Sala Rysunku  ul. Podchorążych 1, Kraków
Zapisy: w kwietniu 2020 przez nadesłanie karty uczestnictwa na adres e-mail:

lp.ud1586495194e.kp@15864951947-a1586495194  lub  tel. 12 637 24 36

 

KURS  INTENSYWNY –  dla zaawansowanych, przed egzaminem
MAJ 2020/ CZERWIEC 2020
Zajęcia w systemie  codziennym po maturach pisemnych, aż do egzaminu wstępnego (bez niedziel i świąt), 4 x w tygodniu popołudniu i 1 x w tygodniu rano.
Planuje się zrealizować 125 godz. lekcyjnych zajęć  i  6 godz. lekcyjnych wykładów. Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.

Odpłatność wynosi: 2751,- zł płatna w ratach. Dla młodzieży po Kursie Rocznym kontynuujących zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.

 

Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Architektura Krajobrazu:

Planuje się zrealizować ok. 50 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (10 spotkań) przygotowujących do efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.

Odpłatność wynosi: 1050,- zł płatna w ratach.

 

Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

Planuje się zrealizować ok. 50 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (10 spotkań) przygotowujących do egzaminu praktycznego z uzdolnień artystycznych i efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi przedmioty użytkowe, urządzenia techniczne, modele z brył podstawowych i uproszczone detale anatomiczne.

Przewidujemy rozpoczęcie zajęć 21/05/19  które będą trwać do egzaminu wstępnego.

Odpłatność wynosi: 1050,- zł płatna w ratach.

 

Spotkanie organizacyjne dla Kursu Intensywnego : planowane na kwiecień 2020 (sobota), Wydział Architektury Sala Rysunku  ul. Podchorążych 1, Kraków.
Zapisy:  w kwietniu 2020 przez nadesłanie karty uczestnictwa na adres e-mail:

lp.ud1586495194e.kp@15864951947-a1586495194  lub  tel. 12 637 24 36

Informacja: Sekretariat  Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK , ul. Podchorążych 1, Kraków tel. 012 637 24 36, 012 628 24 38, e-mail: lp.ud1586495194e.kp@15864951947-a1586495194

 Strona internetowa www.kursrysunku.arch.pk.edu.pl

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 17-07-2019