Kurs rysunku odręcznego

 

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje Kursy Rysunku Odręcznego dla kandydatów na studia na Wydział Architektury na kierunki:
• architektura –  egzamin z rysunku
• architektura krajobrazu –  portfolio
Wykłady i ćwiczenia prowadzą dydaktycy Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.


KURS  PODSTAWOWY
–  dla uczniów  I-szej i II-giej klasy szkoły średniej (początkujących)
MAJ 2017/ LIPIEC 2017
Przewidujemy zajęcia od 29/04/17 do 08/07/17, które odbywać się będą  w soboty przez maj-czerwiec, a po zakończeniu roku szkolnego przez dwa  tygodnie codziennie oprócz niedziel.
Planuje się zrealizować ok. 105 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku.

Odpłatność wynosi: 2205,- zł płatna w ratach.
Spotkanie organizacyjne: 22 kwiecień 2017 (sobota) godz. 11:00 , Wydział Architektury Sala Rysunku  ul. Podchorążych 1, Kraków
Zapisy:   od 1/04/17do  21/04/17   przez nadesłanie karty uczestnictwa na adres e-mail:
lp.ud1500798927e.kp@15007989277-a1500798927 lub  tel. 12 637 24 36


KURS  ROCZNY
– kontynuacja Kursu Podstawowego lub rozpoczęcie nauki rysunku
PAŹDZIERNIK 2017/ KWIECIEŃ 2018
Zajęcia dwa razy w tygodniu w dniach: piątek popołudniu i sobota rano.
Planuje się zrealizować ok. 200 godz. lekcyjnych zajęć i ok. 10 godz. lekcyjnych wykładów.  Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.
Odpłatność wynosi: 4410,- zł płatna w ratach.  Dla młodzieży po Kursie Podstawowym kontynuującej zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.
Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem   Architektura Krajobrazu:
Zajęcia  odbywać się będą  raz w tygodniu w soboty.
Planuje się zrealizować ok. 50 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (10 spotkań) przygotowujących do efektywnego wykonania portfolia prac rysunkowych przedstawiającego krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.
Odpłatność wynosi: 1050,- zł płatna w ratach.
Spotkanie organizacyjne dla Kursu Rocznego: planowane na 9 września 2017 (sobota)  Wydział Architektury, Sala Rysunku, Kraków, ul. Podchorążych 1,
Zapisy:  we  wrześniu 2017   przez  nadesłanie  karty  uczestnictwa na adres  e-mail:
lp.ud1500798927e.kp@15007989277-a1500798927  lub tel. 12 637 24 36.


KURS  INTENSYWNY
–  dla zaawansowanych, przed egzaminem
MAJ 2017/ CZERWIEC 2017
Przewidujemy rozpocząć zajęcia 16/05/17,  które będą trwać do egzaminu wstępnego przez cztery tygodnie.
Planuje się zrealizować ok. 125 godz. lekcyjnych zajęć  i ok. 6 godz. lekcyjnych wykładów. Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.
Odpłatność wynosi: 2751,- zł płatna w ratach. Dla młodzieży po Kursie Rocznym kontynuujących zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.

 Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Architektura Krajobrazu:
Planuje się zrealizować ok. 50 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (10 spotkań) przygotowujących do efektywnego wykonania portfolia prac rysunkowych przedstawiającego krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.
Przewidujemy rozpocząć zajęcia 16/05/17  które będą trwać do egzaminu wstępnego przez cztery tygodnie.
Odpłatność wynosi: 1050,- zł płatna w ratach.

Spotkanie organizacyjne dla Kursu Intensywnego:  22 kwiecień 2017 (sobota) godz. 10:00,  Wydział Architektury Sala Rysunku  ul. Podchorążych 1, Kraków.
Zapisy:   od 1/04/17 do  21/04/17    przez  nadesłanie karty  uczestnictwa na adres e-mail: lp.ud1500798927e.kp@15007989277-a1500798927 lub tel. 12 637 24 36.


Szczegółowe informacje zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym oraz na stronie internetowej www.kursrysunku.arch.pk.edu.pl

Informacja: Sekretariat  Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK , ul. Podchorążych 1, Kraków tel. 12 628 24 38, e-mail: lp.ud1500798927e.kp@15007989277-a1500798927, tel. 12 637 24 36

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 31-03-2017