Kursy rysunku odręcznego

 

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje Kursy Rysunku Odręcznego dla kandydatów na studia na Wydział Architektury na kierunki:

  • architektura –  egzamin z rysunku
  • architektura krajobrazu –  portfolio

na Wydział Mechaniczny na kierunek:

  • inżynieria wzornictwa przemysłowego – egzamin praktyczny i portfolio

Wykłady i ćwiczenia prowadzą dydaktycy Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

KURS  PODSTAWOWY –  dla wszystkich zainteresowanych nauką rysunku odręcznego, w tym dla uczniów  I-szej i II-giej klasy szkoły średniej (początkujących) oraz dla nauczycieli
MAJ 2019/ LIPIEC 2019
Przewidujemy zajęcia od 11/05/19 do 06/07/19, które odbywać się będą  w soboty przez maj-czerwiec, a po zakończeniu roku szkolnego przez dwa  tygodnie codziennie oprócz niedziel.
Planuje się zrealizować ok. 105 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku.

Odpłatność wynosi: 2205,- zł płatna w ratach.
Spotkanie organizacyjne: 27 kwiecień 2019 (sobota) godz. 11:00 , Wydział Architektury Sala Rysunku  ul. Podchorążych 1, Kraków
Zapisy:   od 1/04/19 do  26/04/19   przez nadesłanie karty uczestnictwa na adres e-mail:

lp.ud1558493174e.kp@15584931747-a1558493174 lub  tel. 12 637 24 36

 

KURS  INTENSYWNY –  dla zaawansowanych, przed egzaminem
MAJ 2019/ CZERWIEC 2019
Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Architektura:

Przewidujemy rozpocząć zajęcia 21/05/19,  które będą trwać do egzaminu wstępnego.
Planuje się zrealizować ok. 125 godz. lekcyjnych zajęć  i  6 godz. lekcyjnych wykładów. Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.

Odpłatność wynosi: 2751,- zł płatna w ratach. Dla młodzieży po Kursie Rocznym kontynuujących zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.

 

Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Architektura Krajobrazu:

Planuje się zrealizować ok. 50 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (10 spotkań) przygotowujących do efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.

Przewidujemy rozpoczęcie zajęć 21/05/19  które będą trwać do egzaminu wstępnego.

Odpłatność wynosi: 1050,- zł płatna w ratach.

 

Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

Planuje się zrealizować ok. 50 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (10 spotkań) przygotowujących do egzaminu praktycznego z uzdolnień artystycznych i efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi przedmioty użytkowe, urządzenia techniczne, modele z brył podstawowych i uproszczone detale anatomiczne.

Przewidujemy rozpoczęcie zajęć 21/05/19  które będą trwać do egzaminu wstępnego.

Odpłatność wynosi: 1050,- zł płatna w ratach.

 

Spotkanie organizacyjne dla Kursu Intensywnego:  27 kwiecień 2019 (sobota) godz. 10:00,  Wydział Architektury Sala Rysunku  ul. Podchorążych 1, Kraków.
Zapisy:   od 1/04/19 do  26/04/19    przez  nadesłanie karty  uczestnictwa na adres e-mail: lp.ud1558493174e.kp@15584931747-a1558493174 lub tel. 12 637 24 36.

 

 

KURS  ROCZNY – kontynuacja Kursu Podstawowego lub rozpoczęcie nauki rysunku
PAŹDZIERNIK 2019/ KWIECIEŃ 2020
Na Kierunek Architektura:

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w dniach: piątek popołudniu i sobota rano.
Planuje się zrealizować ok. 200 godz. lekcyjnych zajęć i  10 godz. lekcyjnych wykładów.  Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.

Odpłatność wynosi: 4410,- zł płatna w ratach.  Dla młodzieży po Kursie Podstawowym kontynuującej zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.
Dla osób zainteresowanych  Kierunkiem  Architektura Krajobrazu i Kierunkiem  Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

Zajęcia  odbywać się będą  raz w tygodniu w soboty. Planuje się zrealizować ok. 105 godzin lekcyjnych.

W zależności od kierunku będą to zajęcia:

  • z rysunku przygotowujące do prawidłowego wykonania portfolia prac rysunkowych przedstawiającego krajobraz otwarty, krajobraz miejski i rośliny,
  • z rysunku z uzdolnień artystycznych przygotowujące do efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi przedmioty użytkowe, urządzenia techniczne, modele z brył podstawowych i uproszczone detale anatomiczne.

Odpłatność wynosi: 2205,- zł płatna w ratach.

 

Spotkanie organizacyjne dla Kursu Rocznego: planowane na 7 wrzesień 2019 (sobota) godz. 11:00,  Wydział Architektury, Sala Rysunku, Kraków, ul. Podchorążych 1,
Zapisy:  od  01 września 2019   przez  nadesłanie  karty  uczestnictwa na adres  e-mail:

lp.ud1558493174e.kp@15584931747-a1558493174  lub tel. 12 637 24 36.

 

Szczegółowe informacje zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym oraz na stronie internetowej www.kursrysunku.arch.pk.edu.pl

Informacja: Sekretariat  Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK , ul. Podchorążych 1, Kraków tel. 12 628 24 38, e-mail: lp.ud1558493174e.kp@15584931747-a1558493174, tel. 12 637 24 36

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 28-03-2019