Kursy rysunku odręcznego

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje Kursy Rysunku Odręcznego dla kandydatów na studia na Wydział Architektury na kierunki:

  • architektura –  egzamin z rysunku, portfolio
  • architektura krajobrazu –  portfolio

na Wydział Mechaniczny na kierunek:

  • inżynieria wzornictwa przemysłowego – egzamin praktyczny i portfolio

Ćwiczenia, korekty i wykłady prowadzą dydaktycy Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

KURS  2020/2021  /ROCZNY/
PAŹDZIERNIK 2020 – KWIECIEŃ 2021 – kontynuacja Kursu Podstawowego lub rozpoczęcie nauki rysunku

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE:  Planowane na 19/09/2020 (sobota) godz. 11:00, Wydział Architektury, Sala Rysunku, Kraków, ul. Podchorążych 1,
ZAPISY:   od 01/09/20 do  18/09/20  przez  nadesłanie  karty  uczestnictwa na adres  e-mail: lp.ud1611334729e.kp@16113347297-a1611334729

 

DOKŁADNY HARMONOGRAM ZOSTANIE PODANY W NAJBLIŻSZYM CZASIE
Kierunek Architektura:

Przewidujemy rozpocząć zajęcia 25/09/20 (piątek)

w dniach:  piątki godz.17:30 – 21:15 i soboty godz. 8:00 – 11:45
Planowana ilość godzin:  200 godz. lekcyjnych zajęć i  10 godz. lekcyjnych wykładów – o architekturze współczesnej i rysunku.

Odpłatność: 4410,- zł płatna w ratach.

Dla młodzieży po Kursie 2020  (Podstawowym) kontynuującej zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.
Kierunek Architektura Krajobrazu:

Przewidujemy rozpocząć zajęcia 26/09/20 (sobota) i odbywać się będą w  godz. 8:00 – 11:45

Planuje się zrealizować 100 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (20 spotkań)  przygotowujących do prawidłowego wykonania portfolia prac rysunkowych przedstawiającego krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.

Odpłatność: 2100,- zł płatna w ratach.
Kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego:

Przewidujemy rozpocząć zajęcia 26/09/20 (sobota) i odbywać się będą w  godz. 8:00 – 11:45

Planuje się zrealizować ok. 100 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku (20 spotkań) przygotowujących do egzaminu praktycznego z uzdolnień artystycznych i efektywnego wykonania portfolia z pracami rysunkowymi przedstawiającymi przedmioty użytkowe, urządzenia techniczne, modele z brył podstawowych i uproszczone detale anatomiczne.

Odpłatność wynosi: 2100,- zł płatna w ratach.

 

KURS 2021  INTENSYWNY
POMIĘDZY MATURĄ A EGZAMINEM WSTĘPNYM
PRZEWIDUJE SIĘ 25 SPOTKAŃ na przełomie MAJA  I  CZERWIECA

DOKŁADNY HARMONOGRAM ZOSTANIE  PODANY W  TERMINIE  PÓŹNIEJSZYM
na
Kierunek Architektura
Kierunek Architektura Krajobrazu
Kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

KURS 2021 PODSTAWOWY

dla wszystkich zainteresowanych nauką rysunku odręcznego, w tym dla uczniów I-szej i II-giej klasy szkoły średniej (początkujących) oraz dla nauczycieli
PRZEWIDUJE SIĘ 21 SPOTKAŃ

na przełomie MAJA, CZERWIECA I LIPIECA

DOKŁADNY HARMONOGRAM ZOSTANIE PODANY  W  TERMINIE  PÓŹNIEJSZYM

 

Szczegółowe informacje zostaną podane na stronach internetowych: www.kursrysunku.arch.pk.edu.pl
www.a7.arch.pk.edu.pl

 

W związku z wprowadzeniem na Politechnice Krakowskiej nowych przepisów wewnętrznych dotyczących kursów, szkoleń, szkół letnich prosimy o wnikliwe zapoznanie się z nowymi wzorami karty zgłoszenia oraz drukiem umowy w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie w ramach kursów.

  • karty zgłoszenia: 1  2  3
  • umowy: 1  2

Informacja: Sekretariat  Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK , ul. Podchorążych 1, Kraków tel. 12 628 24 38, e-mail: lp.ud1611334729e.kp@16113347297-a1611334729 , tel. 12 637 24 36

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 10-08-2020