Jednostki organizacyjne/Pracownicy

KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY I KONSERWACJI ZABYTKÓW A-1

 

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 1

Sekretariat: pok. 107

Tel. (+48) 12 628 24 08

Fax (+48) 12 421 87 22

Adres e-mail: A-1@ pk.edu.pl

Strona WWW: http://a-1.pk.edu.pl/


Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch.  Jolanta Sroczyńska, prof. PK

Sekretariat:  mgr Katarzyna Limanówka-Doktor

 

KATEDRA ARCHITEKTURY MIEJSC PRACY, SPORTU I USŁUG A-2

 

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Sekretariat: pok. 3

Tel. (+48) 12 628 24 20, 628 24 72

Tel/fax (+48) 12 423 35 11

Adres e-mail: A-2@ pk.edu.pl

Strona WWW: http://a2.arch.pk.edu.pl/

 

Kierownik Katedry:  dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK

Sekretariat:  mgr Izabela Płaczek

 

KATEDRA  KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO A-3

 

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1

Sekretariat: pok. 2.18

Tel. (+48) 12 628 24 33, 628 24 30

Tel/fax (+48) 12 628 20 22

Adres e-mail: A-3@ pk.edu.pl

 

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch.  Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Sekretariat:   

 

KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO A-4

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1

Sekretariat: pok. 4

Tel. (+48) 12 628 24 59

Tel/fax (+48) 12

Adres e-mail: A-4@ pk.edu.pl

Strona WWW: http://ipb.pk.edu.pl

 

Kierownik Katedry:  dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK

Sekretariat   mgr inż. arch. Wioletta Kozłowska

 

KATEDRA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO I RURALISTYCZNEGO A-5

 

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Sekretariat: pok. 105

Tel. (+48) 12 628 24 66

Tel/fax (+48) 12 628 20 50

Adres e-mail: A-5@ pk.edu.pl

Strona WWW: http://www.a5.pk.edu.pl

 

Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

Sekretariat  mgr Aneta Nowacka

 

KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO A-6

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Sekretariat: pok. 3
Tel. (=48) 12 628 24 20

Adres e-mail: A-6@ pk.edu.pl
Strona WWW: https://kpa.arch.pk.edu.pl/
Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK

Sekretariat: mgr inż. Joanna Piszczek

 

KATEDRA RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY A-7

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1

Sekretariat: pok. 3.21

Tel. (+48) 12 628 24 38

Tel/fax (+48) 12 637 24 36

Adres e-mail: A-7@ pk.edu.pl

Strona WWW: http://www.a7.arch.pk.edu.pl

 

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch.  Andrzej Białkiewicz

Sekretariat:   Renata Fatyga, Jerzy Janas

 

KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU A-8

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Sekretariat: pok. 8

Tel. (+48) 12 628 24 69

Tel/fax (+48) 12 628 20 61

Adres e-mail: A-8@ pk.edu.pl

Strona WWW: http://architektura-krajobrazu.pk.edu.pl

 

Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch.  Agata Zachariasz, prof. PK

Sekretariat   mgr Dorota Ciesielska-Melnyczuk, mgr inż. Agnieszka Zbrzeźniak

 

KATEDRA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY STRUKTUR MIEJSKICH A-9

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1

Sekretariat: pok. 1.17

Tel. (+48) 12 628 24 30

Adres e-mail: A-9@ pk.edu.pl

Strona WWW:

Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń -Leja, prof. PK

Sekretariat: mgr Tomasz Ostachowicz

 

KATEDRA GEOMETRII WYKREŚLNEJ I TECHNOLOGII CYFROWYCH A-10

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Sekretariat: pok. 38

Tel. 12 628 29 95

Tel/fax (+48) 12 628 20 59

Adres e-mail: lp.ud1603610571e.kp@160361057101-A1603610571

Strona WWW:

Kierownik Katedry: dr hab. Krystyna Romaniak, prof. PK

Sekretariat: Magdalena Bień

 

 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 19-10-2020