Instytut Architektury Krajobrazu A-8

A-81   Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pok. 207

Tel. (+48) 12 628 2465

 

pracownicy

 

A-82   Zakład Kompozycji i Planowania Krajobrazu

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pok. 308

Tel. (+48) 12 628 2492, 2436

 

pracownicy

 

A-83   Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych

Kierownik Zakładu:  Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof.PK

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pok. 6

Tel. (+48) 12 628 2464

 

pracownicy

 

data publikacji: 04-11-2014    edycja: 15-05-2019