Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków A-1

A-11  Katedra Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Architektury Współczesnej

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 1, pok. 109

Tel. (+48) 12 628 2411

 

pracownicy

 

A-12  Katedra Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1, pok. 3.04

Tel. (+48) 12 628 2417

Strona WWW: riad.pk.edu.pl/~a-12/

 

pracownicy

 

A-13   Zakład Historii Architektury Polskiej

Kierownik Zakładu: dr hab. Klaudia Stala, prof. PK

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 1, pok. 213

Tel. (+48) 12 628 3134

 

pracownicy

data publikacji: 03-11-2014    edycja: 17-10-2017