Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków A-1

A-11  Katedra Historii Architektury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Kierownik Katedry: dr hab. Klaudia Stala, prof. PK

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 1, pok. 109

Tel. (+48) 12 628 2411

 

pracownicy

 

A-12  Katedra Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej

Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. PK

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1, pok. 3.04

Tel. (+48) 12 628 2417

Strona WWW: riad.pk.edu.pl/~a-12/

 

pracownicy

 

data publikacji: 03-11-2014    edycja: 09-05-2019