Instytut Projektowania Urbanistycznego A-3

A-31   Katedra Kompozycji Urbanistycznej

Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1, pok. 1.18

Tel. (+48) 12 628 2430

Adres e-mail: lp.ud1568731333e.kp@156873133313-a1568731333

Strona WWW: kku.pk.edu.pl

 

pracownicy

 

A-32   Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1, pok. 2.17

Tel. (+48) 12 628 2433

Adres e-mail: lp.ud1568731333e.kp@156873133323-a1568731333

Strona WWW: http://kksm.pk.edu.pl/

Wydawnictwo Środowisko Mieszkaniowe/ Housing Environment

Strona WWW: http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/

 

pracownicy

 

A-33   Zakład Przestrzeni Urbanistycznych

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. PK

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1, pok. 1.20

Tel. (+48) 12 628 2430

Adres e-mail: lp.ud1568731333e.kp@156873133333-a1568731333

Strona WWW: zpu.pk.edu.pl

 

pracownicy

 

A-34   Zakład Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1, pok. 2.07

Tel/fax (+48) 12 628 2470

Adres e-mail: lp.ud1568731333e.kp@156873133343-a1568731333

Strona WWW: a34.pk.edu.pl/

 

pracownicy

 

data publikacji: 03-11-2014    edycja: 20-03-2019