Katedra A-31
  1. Mgr inż. arch. Julian Franta
  2. Mgr inż. arch. Miłosz Kowalski
  3. Dr inż. arch. Michał Krupa
  4. Dr inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz
  5. Dr inż. arch. Agnieszka Matusik
  6. Mgr inż. arch. Filip Suchoń
  7. Dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski
  8. Dr inż. arch. Wojciech Wicher
  9. Dr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz
data publikacji: 06-11-2014    edycja: 05-10-2018