Zakład A-34
  1. Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski
  2. Dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
  3. Dr inż. arch. Bartłomiej Homiński
  4. Mgr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełło
  5. Dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja
  6. Dr inż. arch. Eliza Szczerek
  7. Mgr inż. arch. Wojciech Świątek
data publikacji: 06-11-2014    edycja: 17-10-2017