Kolegium Wydziału Architektury

SKŁAD KOLEGIUM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

 

  1. Dziekan:                                             prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

 

  1. Prodziekani:

 2.1. Prodziekan ds. Nauki: dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK

2.2. Prodziekan ds. Kształcenia: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja

2.3. Prodziekan ds. Organizacyjnych: dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK

2.4. Prodziekan ds. Studenckich: dr inż. arch. Rafał Zawisza

 

  1. 3. Kierownicy Katedr – Dyrektorzy Instytutów:

 

3.1. Dyrektor A-1:                                   dr hab. Klaudia Stala, prof. PK

3.2. Dyrektor A-2:                                   prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki

3.3. Dyrektor A-3:                                   dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło- Kowalczyk, prof. PK

3.4. Dyrektor A-4:                                   prof. dr hab. inż. arch. Waclaw Celadyn

3.5. Dyrektor A-5:                                   dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

3.6. Dyrektor A-8:                                   dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK

 

  1. Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

  4.1. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska

4.2. dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek, prof. PK

4.3. dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK

4.4. dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK

 

  1. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 5.1. dr inż. arch. Przemysław Bigaj

5.2. dr inż. arch. Piotr Broniewicz

5.3. dr inż. arch. Bogdan Siedlecki

5.4. dr inż. arch. Daniel Ogrodnik

  1. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

6.1. mgr Małgorzata Rekuć

6.2. mgr Aneta Nowacka

 

  1. Przedstawiciel studentów:         st. Wiktoria Duś
  2. Przedstawiciel doktorantów:     mgr inż. arch. Aleksandra Rogulska

 

  1. CZŁONKOWIE KOLEGIUM WYDZIAŁU Z GŁOSEM DORADCZYM:

 

9.1. Przedstawiciel ZZ „Solidarność” :                                       dr inż. arch.. Elżbieta Waszczyszyn

9.2. Przedstawiciel administracji WA:                                       mgr Elżbieta Ostachowicz

9.3  Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego PK :  dr inż. arch. Farid Nassery

 

 

data publikacji: 25-10-2019    edycja: 10-03-2020