Kolegium Wydziału Architektury

SKŁAD KOLEGIUM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

 

  1. Dziekan:                                         dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK

 

  1. Prodziekani:

 2.1.  prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk

2.2.  dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK

2.3. dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK

2.4. dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel

 

  1.  Kierownicy Katedr

 

3.1. Kierownik A-1:                                   dr hab. inż. arch. Jolanta Sroczyńska, prof. PK

3.2. Kierownik A-2:                                  dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK

3.3. Kierownik A-3:                                    prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło- Kowalczyk

3.4. Kierownik A-4:                                   dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK

3.5. Kierownik A-5:                                   dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

3.6. Kierownik A-6:                                 dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK

3.7 Kierownik A-7                                      prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

3.8 Kierownik A-8                                     dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK

3.9 Kierownik A-9                                     dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK

3.10 Kierownik A-10                                 dr hab. Krystyna Romaniak, prof. PK

 

  1. Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

4.1. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska

4.2. dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK

4.3. dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK

4.4 dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek, prof. PK

 

  1. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 5.1. dr inż. arch. Przemysław Bigaj

5.2. dr inż. arch. Piotr Broniewicz

5.3. dr inż. arch. Bogdan Siedlecki

5.4. dr inż. arch. Daniel Ogrodnik

  1. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

6.1. mgr Małgorzata Rekuć

6.2. mgr Aneta Nowacka

 

  1. Przedstawiciel studentów:         st. Wiktoria Duś
  2. Przedstawiciel doktorantów:     mgr inż. arch. Aleksandra Rogulska

 

  1. CZŁONKOWIE KOLEGIUM WYDZIAŁU Z GŁOSEM DORADCZYM:

 

9.1. Przedstawiciel ZZ „Solidarność” :    dr inż. arch.. Elżbieta Waszczyszyn, prof. PK

9.2. Przedstawiciel administracji WA:   mgr Elżbieta Ostachowicz

9.3  Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego PK :  dr inż. arch. Farid Nassery

 

 

data publikacji: 25-10-2019    edycja: 12-01-2021