Administratorzy budynków
Nr telefonu
Przy ul. Podchorążych 1
Specjalista: inż. Janusz Szlachta 12628 2580
wew. 24
Przy ul. Warszawskiej 24
Samodzielny referent: Dariusz Zachara 12628 2409
Przy ul. Kanoniczej 1
Referent techniczny: mgr inż. Piotr Paluch 12628 2403
data publikacji: 17-12-2014    edycja: 03-10-2018