Administratorzy budynków
Nr telefonu
Przy ul. Warszawskiej 24
Starszy specjalista: inż. Danuta Fuksa 12628 2409
Przy ul. Podchorążych 1
Specjalista: inż. Janusz Szlachta 12628 2580
wew. 24
Przy ul. Kanoniczej 1
 Referent techniczny: mgr inż. Piotr Paluch 12628 2403

 

data publikacji: 17-12-2014    edycja: 10-02-2016