Biuro Dziekana
Nr telefonu
Kierownik Administracyjny: inż. Krystyna Maślanka 12628 2020
Pracownicy: 12628 3120
Starszy specjalista: mgr Dorota Kołodziej 12628 2402
Samodzielny referent: lic. Paulina Chmielek 12628 3164
inż. Paweł Szlachta 12628 3149
Dariusz Zachara 12628 2409
data publikacji: 17-12-2014    edycja: 03-10-2018