Dziekanat Wydziału
Nr telefonu
Kierownik Dziekanatu: mgr Elżbieta Ostachowicz 12628 2495
Pracownicy:
mgr Monika Wójcik, Bożena Ślusarczyk, 12628 2406
Edyta Dziurzyńska 12628 3145
lic. Paulina Chmielek 12628 3164
Karolina Szlachta 12628 3163
mgr inż. arch. Ewa Kulasik-Mruk 12628 3162

 

data publikacji: 17-12-2014    edycja: 22-11-2017