Dziekanat Wydziału
Nr telefonu
Kierownik Dziekanatu: mgr Elżbieta Ostachowicz 12628 2495
Specjaliści: mgr Monika Wójcik, Bożena Ślusarczyk, 12628 2406
Edyta Dziurzyńska 12628 3145
Starszy Referent: lic. Paulina Chmielek 12628 2405
Referent: Karolina Szlachta 12628 3163
Referent: Karolina Robotycka 12628 2405
Referent: mgr inż. arch. Ewa Kulasik-Mruk 12628 2406

 

data publikacji: 17-12-2014    edycja: 01-04-2016